ZeoVit sorbentas-ceolitas-ir jo savybės

ZeoVit sorbentas pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.
 • Natūralus ceolitas perdirbamas, jo savybės pagerinamos po jų specialaus paruošimo.
 • Modifikavimo būdai ––  tribomechaninis, veikiant rūgštimi, kaitinant, pakaitinius Na+, K+, Ca2+, Мg2+ katijonus performuojant į monokatijoninę formą, pvz., į Na formą.
 • Po tokių modifikacijos būdų sorbcinė geba padidėja labai ženkliai.
Struktūrinės savybės
 • karkaso tankumas, g/cm3 - 1,71;
 • porų tūris 0,32-0,35%­;
 • granulės dydis - 0,08-0,14mm; 0,14-1,2mm; 1,2-3,0mm; 3,0-10,0mm; 10-50 mm;
 • laisvo tūrio dalis pagal vandens  paėmimą dehidratuotame sorbente, cm3/ cm3 - 0,34;
 • sorbento miltelių ribinė  jonų talpos geba, mg-ekv/g: 2.6 (dehidratuoto), 2,2 (hidratuoto);
 • statistinė jonų kaitos geba katijonams Са++, Na+, K+, mg-ekv/g - 0,9 - 1,50;
 • statistinė jonų kaitos geba katijonams NН4+, mg-ekv/g - 1,1 - 1,3;
 • selektyvumas ceziui ir stronciui:
  • jonų mainų kiekis ceziui 0,125 n,  frakcijoje 1-2 mm, mg-ekv/g - 1,27;
  • jonų mainų kiekis stronciui 0,125 n, frakcijai 1-2 mm, mg-ekv/g  - 1,90;
 • terminio stabilumo riba, °С - 600-700;
 • terminis stabilumas (išsaugant adsorbines savybes ir talpumą), °С - 350-400;
 • po dehidratacijos gerai sugeria Н2О, СО2, О2, N2,
 • piltinis tūris (frakcija 0,5-2,0 mm, kg/m3)- 1260;
 • atsparumo riba suspaudžiant, MPa – ne daugiau kaip 20;
 • nusitrynimas, % - 4- 5. 
Ceolitas ir jo funkcinės savybės
Adsorbcijos ir absorbcijos -  efektyviai adsorbuoja ir absorbuoja įvairias medžiagas nuo dirvožemio paviršiaus, iš atliekų, dirvožemio, nuotekų, dumblo, tirpalų, dujų mišinių. Sorbentas gali išlaikyti ciklišką rūgščios terpės poveikį ir naudojamas vandens, sieros vandenilio, anglies monoksido ir dioksido, pesticidų, metano, amoniako, organikos, merkaptų, kurie atsiranda pūvant atliekoms, sunkiųjų  metalų,  radioaktyviosios ir kt. taršos surinkimui.
Molekulinių sietų – praleidžia mažas ir sulaiko dideles molekules: CO, CO2, SO2, H2S, NH3, C2H6, C2H2, CH3OH, CH3NH2, CH3C1, H3Br;
Jonų mainų – silpnai prijungti katijonai vidiniuose porų ir atvirų kanalų paviršiuose gali būti pakeičiami kitais katijonais. Pagrindiniai katijonai, kurie dalyvauja jonų mainuose sorbento porose, yra šie: Cs, Rb, K, NH4, Na, Ag, Cd, Pb, Zn, Ba, Sr, Cu, Hg, Fe, Co, Mn, Al, Cr, Mg, Li.
Jonų mainų seka rikiuojasi tam tikra tvarka: Sr >Cs > Rb > K> NH4 > Na > Ba > Ca > Fe > Al > Mg > Li. Šių jonų selektyvumas yra hidratuoto molekulinio dydžio ir koncentracijos funkcija. Pastebimas pastovus sorbento selektyvumas kai kuriems jonams. Visame koncentracijų intervale pasireiškia labai ryškus selektyvumas NH4+, radioaktyvaus stroncio ir cezio jonams. Pirmenybė didesniems katijonams, įskaitant NH4+, panaudojama NH4-N pašalinimui iš buitinių nuotekų ir pritaikoma žemės ūkio ir akvakultūros reikmėms. Šis selektyvumas žymiai aktyvesnis nei Nа+, Са2+, Fe3+, Al3+, Mg2+ jonams. ZeoVit sėkmingai sugeria sunkiųjų metalų  Zn2+, Pb2+, Сo2+, Мn2+, Ni2+, Fe2+  ir kt. jonus.
Katalizės – kristalinės gardelės porose esančių molekulių aktyvacijos energija kai kuriose reakcijose sumažėja.
Hidracijos-dehidracijos-rehidracijos -  gerai sugeria ir atiduoda vandenį. Netgi ilgą laiką kaitinamas aukštoje temperatūroje, jis stabiliai išsaugo savo savybę  daug kartų sugerti ir atiduoti vandenį.
Biologinio reaktyvumo -  naudojamas kaip bakteriocidas, insekticidas ir antacidas.
Prioritetinės ceolito pritaikymo sritys aplinkosaugoje
 1.  Sąvartynų tvarkymui ir rekultivacijai;
 2.  Pramoninių ir buitinių nuotekų valymui, dumblo paruošimui;
 3.  Geriamam vandeniui valyti  nuo fluoro, azoto, fosfatų  ir kt. junginių;
 4.  Taršos sunkiaisiais metalais, azoto, fosforo junginiais mažinimui;
 5.  Kvapų ir dujų eliminavimui;
 6.  Paukštininkystės ir gyvulininkystės fermų azotinės taršos mažinimui;
 7.  Amoniako ir metano surinkimui iš paukštininkystės ir gyvulininkystės fermų oro;
 8.  Avarinių padarinių likvidavimui, išsiliejusioms nuodingoms medžiagoms, chemikalams, naftos produktams surinkti sausumoje ir vandens akvatorijose;
Daugiau informacijos apie sorbentą rasite čia>>>>
Ceolitas-tai kalnų uolienos mineralas kristalinės struktūros aliumosilikatas

Ceolitas - tai kalnų uolienos mineralai kristalinės struktūros aliumosilikatai, kurių pagrindiniai aktyvūs komponentai – klinoptilolitas ir montmorilonitas

ZeoVIt-ceolitas- produktai iš gamtinio klinioptilolito
ZeoVit produktai pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.
Natūralus ceolias perdirbamas, jo savybės pagerinamos po specialaus paruošimo.
Ceolitas - ZeoVit Eco Agro stimuliuoja augalų augimą

Ceolitas- ZeoVit® Eco Agro stimuliuoja augalų augimą.

Dėl ceolito efektyvumo augalų tręšimui

Dėl atliktų darbų, siekiant panaudoti ceolitą azotinių trąšų savybių pagerinimui

ZeoVit bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

 ZeoVit - ceolito bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

Ceolitas-Zeovit Sobentas-efektyvus sorbentas nuotekų dumblo tvarkymui
Nuotekų dumblo tvarkymo rekomendacijos naudojant ZeoVit Sorbentą - ceolitą
Fermentai ir bakterijos kanalizacijai

Specialios priemonės su fermentais ir bakterijomis kanalizacijos darbo pagerinimui

Nevalytų ventiliacijos ortakių keliamos problemos

Nevalytų ortakių keliamos problemos

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

Ortakių valymo paslaugos

Ortakių valymo paslaugos