ZeoVIt-ceolitas- produktai iš gamtinio klinioptilolito

ZeoVit (perdirbtas ceolitas)  panaudojimo sritys ir frakcijų dydžiai
 Visų gaminamų produktų drėgnumas apie 2-3, %,  bet ne daugiau kaip 7,0%                    
1. ZeoVit®Ferma (ceolitas) - higienos priemonėms ir pakratams fermose, gaminamas iš tokių frakcijų:
      Iki 0,08 mm - higieninė priemonė paršelių nusausinimui;
      Iki 0,14 mm - pakratai paršavedėms ir paršeliams;
      Iki 1,2 mm - pakratai šinšilų prausimuisi;
      Nuo 1,0 iki 3,0 mm – pakratas penimoms kiaulėms, galvijams, paukščiams.
2. ZeoVit®, (ceolitas) skirtas priedams į pašarus, gaminamas iš frakcijų:
      Iki 1,2 mm  - viščiukams, galvijams, kiaulėms, avims, kitiems gyvūnams;
      Nuo 1,0 iki 3,0 mm –vištoms, antims, kalakutams;
      Iki  0,14 mm - paršeliams;
3. ZeoVit®Terra - (ceolitas) kraikui smulkiems gyvūnams, narveliuose terariumuose ir paukščiams gaminamas iš tokių frakcijų:
      Nuo 0,08 iki 0,14 mm-  pakratas terariumams, paukšteliams, žiurkėnams ir kt.;
      Nuo 0,14 iki 1,2 mm - pakratas šinšilų prausimuisi; 
      Nuo 1,0 iki 3,0 mm - kraikas katėms.
4.ZeoVit®Aqua (ceolitas)- akvariumų gruntui, vandens filtravimui, gaminamas iš tokių frakcijų:
      Nuo 3,0 iki 10 mm,
      Nuo 10 iki 200 mm.
5. ZeoVit®Aqua (ceolitas)- įkrovai akvariumų filtrams, gaminamas iš frakcijų:
      Nuo 1,2 iki 3,0 mm.
6. ZeoVit®Aqua (ceolitas) – geriamo vandens filtravimui, gaminamas iš frakcijų:
      Nuo 0 iki 50 mm
7. ZeoVit® (ceolitas)- mineraliniams užpildams gaminant mėsos-kaulų miltus, sausas išspaudas, birius riebalinius koncentratus, baltyminius papildus, premiksus ir kitus produktus – pagal tų produktų gamintojų ĮS reikalavimus.
8. ZeoVit® Eco Agro (ceolitas)- dirvos pagerinimui, substratų, komposto gamybai, tokių frakcijų :
      Iki 0,08 mm kovai su amarais, barstymui ant lapų
      Iki 1,2 mm  tręšimui, dirvožemio pagerinimui, substratams, kompostui;
      Nuo 1,0 ik 3,0 mm  tręšimui, dirvožemio pagerinimui, substratams, kompostui;
      Nuo 3,0 iki 10 mm – drenažui, viršutinio dirvožemio sluoksnio paruošimui.
9. ZeoVit®Sorbentas (ceolitas)- praleidžia mažas ir sulaiko dideles molekules: CO, CO2, SO2, H2S, NH3, C2H6, C2H2, CH3OH, CH3NH2, CH3C1, H3Br; 
Silpnai prijungti katijonai vidiniuose porų ir atvirų kanalų paviršiuose gali būti pakeičiami kitais katijonais.
Pagrindiniai katijonai, kurie dalyvauja jonų mainuose ZeoVit®Sorbentas porose yra šie: Cs, Rb, K, NH4, Na, Ag, Cd, Pb, Zn, Ba, Sr, Cu, Hg, Fe, Co, Mn, Al, Cr, Mg, Li.
Jonų mainų seka rikiuojasi tam tikra tvarka: Cs > Rb > K> Na > NH4 > Ba > Sr > Na > Ca > Fe > Al > Mg > Li.
ZeoVit®Sorbento (ceolitas)CEC (katijonų mainų geba) apie 2 mg/g.
10.ZeoVit®Sorbentas (ceolitas) 0,08-1,2 mm, 1,0 - 3,0 mm; 3,0-10 mm; 10-50 mm naudojamas sunkiųjų metalų, naftos produktų, rūgščių,
amonio, metano ir kt. medžiagų surinkimui, vandens paruošimui, mechaninei ir cheminei filtracijai, tabako dūmų, sintetinių kilimų kvapų, alerginių dalelių, radioaktyvios taršos eliminavimui.
Naudojimo sritys:
- sąvartynuose;
- nuotekų valymo įmonėse ir įrenginiuose;
- mėsos ir kaulų, maisto, cukraus, vaistų ir pan. pramonės įmonėse;
- chemijos  ir naftos pramonės įmonėse;
- pramonės įmonėse;
- geležinkelio transporte;
- degalinėse, autodirbtuvėse, garažuose, prekybos centruose - prasiliejimų surinkimui;
- gyvulininkystės objektuose - filtravimo įkrovoms, fermų gyvūnų ir paukščių higienai, kraikui, mėšlo tvarkymui;
- komposto paruošimui;
- daržovių saugyklose;
- visuomeniniuose pastatuose (viešbučiuose, restoranuose, kavinėse, boulinguose, parduotuvėse, rūkomuosiuose kambariuose);
- pramoniniuose šaldymo įrenginiuose;
- atliekų konteinerių skleidžiamų kvapų šalinimui;
- buityje: tabako, pelėsių, puvėsių, naujų kilimų, šaldytuvų, tualetų ir kt. kvapams sugerti;
- naminių gyvūnų higienai ir priežiūrai;
11. ZeoVit®Sorbentas - tabako dūmų, sintetinių kilimų kvapų, alerginių dalelių surinkimui: granuliuotas – 3,0 mm, be dulkių.
12. ZeoVit®Sorbentas, skirtas šveitimo pastoms: iki 0,08 mm.
Produkto pavadinimas
Paskirtis
Aprašymas
Frakcija, mm.
Sorbentas taršai surinkti
Sunkiųjų metalų surinkimui, metano ir kitų dujų surinkimui, sąvartynų rekultivacijai, vandens filtracijai, azoto taršos surinkimui iš nuotekų ir mėšlo, oro filtracijai
0,08-1,2
1,00-3,00
3,00-10,00
10,00-50,00
Dirvožemio pagerinimui, substratams, kaip trąša
Kovai su amarais, barstymui ant lapų
0,00-0,08
Dirvos pagerinimui, substratų, komposto gamybai
Iki 1,20
Drenažui, viršutinio sluoksnio paruošimu
3,00-10,00
Trąšų gamybai
0-50
Vandens filtravimui
Akvariumo gruntui formuoti
3,00-10,00
Įkrovai akvariumų filtrams
3,00-10,00
Geriamo vandens paruošimui
0,0-1,0
1,00-3,00
3,00-10,00
10,00-50,00
 
Higieninė priemonė  fermų gyvūnų priežiūrai
Higieninė priemonė paršelių nusausinimui
Iki 0,08
Pakratai paršavedėms ir paršeliams
Iki 0,14
Šinšilų prausimuisi
0,14-1,20
Pakratas penimoms kiaulėms, galvijams, paukščiams
1,00-3,00
Higieninė priemonė  naminių gyvūnų priežiūrai
Pakratas terariumams, Paukšteliams, žiurkėnams ir kt.
0,08-0,14
Šinšilų prausimuisi
0,14-1,20
Kraikas katėms
0,0 -1,00 -3,00
Priedas į pašarus
Priedams į pašarus paršeliams
Iki 0,14
Priedams į pašarus viščiukams, galvijams, kiaulėms, avims, kitiems gyvūnams
Iki 1,20
Priedams į pašarus vištoms, antims, kalakutams, žuvims
1,00-3,00

 

Ceolitas-tai kalnų uolienos mineralas kristalinės struktūros aliumosilikatas

Ceolitas - tai kalnų uolienos mineralai kristalinės struktūros aliumosilikatai, kurių pagrindiniai aktyvūs komponentai – klinoptilolitas ir montmorilonitas

ZeoVit sorbentas-ceolitas-ir jo savybės

ZeoVit (ceolitas) sorbentas pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.

Ceolitas - ZeoVit Eco Agro stimuliuoja augalų augimą

Ceolitas- ZeoVit® Eco Agro stimuliuoja augalų augimą.

Dėl ceolito efektyvumo augalų tręšimui

Dėl atliktų darbų, siekiant panaudoti ceolitą azotinių trąšų savybių pagerinimui

ZeoVit bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

 ZeoVit - ceolito bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

Ceolitas-Zeovit Sobentas-efektyvus sorbentas nuotekų dumblo tvarkymui
Nuotekų dumblo tvarkymo rekomendacijos naudojant ZeoVit Sorbentą - ceolitą
Fermentai ir bakterijos kanalizacijai

Specialios priemonės su fermentais ir bakterijomis kanalizacijos darbo pagerinimui

Nevalytų ventiliacijos ortakių keliamos problemos

Nevalytų ortakių keliamos problemos

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

Ortakių valymo paslaugos

Ortakių valymo paslaugos