Saugios spintos chemikalamas, degioms ir agresyvioms medžiagoms

Saugios spintos chemikalamas, degioms ir agresyvioms medžiagoms

  • Specialiai sukurtos saugos spintos apsaugo žmones ir turtą nuo gaisro, kurį sukelia lakios medžiagos, skystasis kuras, tirpikliai ir kitos cheminės medžiagos.
  • Jos užtikrina saugų degių ir korozinių medžiagų saugojimą, sumažina gaisro riziką, apsaugo personalą ir turtą.
  • Kita vertus, ugniai atspariose spintose degiosios medžiagos apsaugomos nuo netikėto gaisro.