Įrengimų, prietaisų, sklendžių, elektros jungiklių užrakinimo įtaisai, spynos, blokatoriai

Įrengimų, prietaisų, sklendžių, elektros jungiklių užrakinimo įtaisai, spynos, blokatoriai ir jų markiravimas

 • Kasmet įvyksta tūkstančiai avarijų remontuojant ar aptarnaujant pramonės mašinas ir įrenginius bei nekontroliuojamai išleidžiant energiją.
 • Dauguma šių nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl maitinimo šaltinių neatjungimo.
 • Pasaulyje, taip pat ir Europoje, buvo įvesti keli reglamentai, reikalaujantys, kad visi prijungti energijos šaltiniai būtų išjungti ir blokuojami atliekant mašinų techninę priežiūrą ar remontą.
 • Tam tikslui siūlome blokavimo ir jų markiravimo gaminius.
 • Blokavimo įtaisų markiravimas naudojamas tinkamam užraktų, naudojamų aptarnavimo ir priežiūros darbų metu, žymėjimui.
 • Jie informuoja kitus žmones apie pavojus ir darbus, atliekamus šalia įrenginio ar zonos, ir rekomenduoja būti atsargiems.
 • Jie puikiai palaiko LoTo  (LOCKOUT-TAGOUT) procedūras, taip pat saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.
 • Ką reiškia LOCKOUT-TAGOUT ?
  • Tai blokavimas ir žymėjimas.
  • Sąvoka LOCKOUT-TAGOUT arba „BLOKAVIMAS-ŽYMĖJIMAS"- konkrečiai reiškia procedūras, skirtas užtikrinti, kad įranga būtų išjungta ir neveiktų tol, kol nebus baigti techninės priežiūros arba remonto darbai.
  • „BLOKAVIMAS-ŽYMĖJIMAS" naudojamas siekiant apsaugoti darbuotojus nuo įrangos ar mechanizmų, kuriuos netinkamai valdant, gali būti sužaloti arba nužudyti darbuotojai.

Blokavimo įtaisams priklauso:

Saugos blokatorių bukletas>>