Ex ATEX prožektoriai, žibintai ir lempos sprogiai ir degiai aplinkai

Nesukeliantys kibirkščių Ex ATEX žibintai skirti naudoti vietose, kur yra didelė sprogimo rizika dėl aplinkoje esančių degių ar sprogių dujų ar skysčių.
  • Rekomenduojama pritaikyti sausumoje ir jūroje vietose, kuriose yra pavojingų garų, skysčių, dulkių ir degių ar sprogių atliekų, visose srityse, kurioms taikoma pramonės saugos programa.
  • Patvirtinta naudoti 0, 1, 2 zonose (ATEX), kur gali kilti dujų, garų, rūko ir 21, 22 (ATEX) zonų sprogimo pavojus ir užsidegti dulkės.
  • ATEX įrangos direktyva 94/9 / EB taikoma numatytai elektrinei ir mechaninei įrangai naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje Europos Sąjungos šalyse.
  • Tik ATEX reikalavimus atitinkantys prietaisai yra patvirtinti pardavimui ES sprogioje aplinkoje.
  • Tiek „ATEX“, tiek „Ex“ pažymėti prietaisai patvirtinti naudoti daugelyje pasaulio šalių.

Ex ATEX žibintų katalogas