Konteineriniai sandėliai chemikalams, pavojingoms medžiagoms