Gaisrui atsparūs konteinerinai sandėliai

Gaisrui atsparūs konteinerinai sandėliai.

  • Atitinka visus įstatyminius reikalavimus, keliamus pavojingų medžiagų laikymui, ypač degių skysčių laikymui.
  • Dėl ugniai atsparios konstrukcijos (90 minučių), atitinka atsparumo ugniai klasėje DIN 4102 keliamus reikalavimus.
  • Sumažina neįgaliotų asmenų patekimo į sandėlį galimybes ir saugojimo vietos poreikį.
  • Bendrųjų DiBt Berlyn statybos priežiūros sertifikato gavimo sąlygų išdavimas buvo sąlygotas teigiamų priešgaisrinės kameros tyrimo rezultatų.
  • Gamyba tikrinama įgaliotos statybos, priežiūros ir sertifikavimo įstaigos, vadovaudamasi naujausiomis DiBt Berlyn gairėmis ir reikalavimais.
Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS CLASSIC

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS CLASSIC. Atsparus gaisrui 90 minučių, naudojamas  vandeniui pavojingų GHS 1-4 kategorijos medžiagų, skatinančių gaisro pavojų, degių GHS 1-3 kategorijos skysčių, toksiškų ir labai toksiškų medžiagų bei atliekų, laikymui

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS COMFORT

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS COFORT. Plieninė konstrukcija su ugniai atsparia šilumos izoliacija (90 min.). GHS 1-4 kategorijos medžiagų laikymui, skatinančių gaisro pavojų, degių GHS 1-3 kategorijos skysčių, toksiškų ir labai toksiškų medžiagų bei atliekų laikymui

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS PREMIUM

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS PREMIUM. Užtikrina veiksmingą apsaugą nuo gaisro poveikio konteinerio viduje ar išorėje. Plieninė konstrukcija su ugniai atsparia šilumos izoliacija (90 min.).

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS SUPERIOR

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 BCS SUPERIOR, sandėliavimo gylis 2100 mm ir sandėliavimo aukštis 2520 mm.Plieninė konstrukcija su ugniai atsparia šilumos izoliacija (90 min.).

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis statinėms F90 WCS FASS

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis statinėms F90 WCS FASS.Plieninė konstrukcija su ugniai atsparia šilumos izoliacija (90 min.).

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis F90 KTS-IBC talpoms

Priešgaisrinis konteinerinis  sandėlis KTC-IBC talpoms.Visos šoninės sienos ir stogas yra pilnai padengtos daugiasluoksniais izoliaciniais elementais, atspariai ugniai (90 min.) pagal EN13501.

Dviejų lygių priešgaisrinis sandėlis F90 su dviejų varčių durimis

Dviejų lygių priešgaisrinis sandėlis F90  su dviejų varčių durimis. For the storage of hazardous substances in the GHS 1-4 category

Priešgaisrinis dviejų lygių konteinerinis sandėlis F90 su sustumiamomis durimis

Priešgaisrinis dviejų lygių konteinerinis sandėlis F90 su sustumiamomis durimis. Skirtas vandenims pavojingų medžiagų kategorijos GHS 1-4, kurios skatina gaisro pavojų, degiesiems GHS 1-3 kategorijos skysčiams, toksiškomss ir labai toksiškoms medžiagoms bei atliekoms, kurioms reikalinga priežiūra, saugojimui.
 

Priešgaisrinis dviejų lygių sandėlis F90 su dviem šoninėmis durimis

Priešgaisrinis dviejų lygių sandėlis F90 su dviejų varčių durimis, skirtas chemikalų laikymui. Skirtas saugoti pavojingas GHS 1-4 medžiagas, kurios skatina gaisro pavojų, degius GHS 1-3 skysčius, toksiškas ir labai toksiškas medžiagas ir atliekas, kurios yra saugomos 1350 mm ir 1400 mm laikymo aukštyje.