Gaisrui atsparūs konteinerinai sandėliai

Gaisrui atsparūs konteinerinai sandėliai.

  • Atitinka visus įstatyminius reikalavimus, keliamus pavojingų medžiagų laikymui, ypač degių skysčių laikymui.
  • Dėl ugniai atsparios konstrukcijos (90 minučių), atitinka atsparumo ugniai klasėje DIN 4102 keliamus reikalavimus.
  • Sumažina neįgaliotų asmenų patekimo į sandėlį galimybes ir saugojimo vietos poreikį.
  • Bendrųjų DiBt Berlyn statybos priežiūros sertifikato gavimo sąlygų išdavimas buvo sąlygotas teigiamų priešgaisrinės kameros tyrimo rezultatų.
  • Gamyba tikrinama įgaliotos statybos, priežiūros ir sertifikavimo įstaigos, vadovaudamasi naujausiomis DiBt Berlyn gairėmis ir reikalavimais.
Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis CL2-7, atsparumas gaisrui 90 min

Priešgaisrinis konteinerinis sandėlis CL2-7, atsparumas gaisrui 90 min. Produktų kodai: 124.602.340-346

Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8 CO atsparumas gaisrui 90 min

Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8 CO. Atsparumas gaisrui 90 min. Produktų kodai: 124.602.360-366

Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8PR

Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8PR. Atsparumas gaisrui 90 min. Produktų kodai: 124.602.350-356.

Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8 SU

Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8 SU. Atsparumas gaisrui 90 min. Produktų kodai: 124.602.370-376