Po stalu statomos 30 min. gaisrui atsparios spintelės

Po stalu statomos 30 min. gaisrui atsparios spintelės

Skirtos degioms ir pavojimgoms medžiagoms laikyti

Saugi 30 min. priešgaisrinė spintelė 30-1100FT

Saugi 30 min. priešgaisrinė spintelė 30-1100FT