Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai


Sveikas pastatas, "sergančio" pastato sindromas (SPS), dezinfekavimas, sterilizavimas ir džiovinimas
Renovacijos higiena

Ilpo Kulmala (1), Antti Souto (2), Vesa Mäkipää (2)
(1) VTT Automation, (2) Oy Lifa Air Ltd
Įvadas
 • Reikalingi veiksmingos kontrolės metodai, siekiant išvengti kenksmingų bakterijų ir kitų oro teršalų plitimo į gretimas patalpas renovuojant vandens pažeistus pastatus.
 • Tokie metodai yra labai svarbūs, ypač kai mikrobų poveikis gali sukurti didelę riziką ligai imliems žmonėms, pacientams, kurie turi pažeistą imuninę sistemą.
 • Šių saugaus remonto ir džiovinimo metodų tyrimai buvo įvertinti atliekant valymo darbus ligoninėje.
 • Darbo zona buvo uždaryta ir prižiūrima palaikant neigiamą slėgį, naudojant oro tvarkymo įrenginį, kuris gali valė ir sausino orą.
 • Bakterijų ir dulkių koncentracija buvo didelė, užstatymo plotas per dulkių šalinimo operacijas sudarė atitinkamai apie 10 4 - 10 5 kub.pėdų/m3 ir 100 mg/m 3.
 • Atitinkami koncentracija oro valymo įrenginio išmetamame ore  buvo <10 kub.pėdų/m3 ir 0,002 mg/m3, todėl gali būti pasiekti tinkami kontrolės būdai ir labai veiksminga kontrolė.
Raktiniai žodžiai: renovacija, dulkės, pelėsiai, džiovinimas, filtracija.
Įžanga
 • Vanduo dažnai sukelia žalą pastatams.
 • Dažniausiai tai įvyksta dėl santechninės įrangos nuotėkio, vandenį praleidžiančių pamatų sienų, prastų sienų sandūrų, nepakankamo pamatų drenažo ir kitų statybos defektų. Ilgas drėgmės susikaupimas atsitinka, kai pratekėjimai nepastebimai pereina per sieną, bet drėgmė nepasireiškia ant vidinių paviršių.
 • Šis drėgmės susikaupimas dažnai sukelia mikrobų augimą.
 • Ore tokių mikroorganizmų sporos gali sukelti keletą neigiamų padarinių sveikatai.
 • Šis poveikis priklauso nuo grybelių rūšies ir dozės,  poveikio trukmės ir apima kvėpavimo takų infekcijas, akių ir gleivinės dirginimą, alergines ligas bei nuodingų organinių dulkių sindromą. Įtariama, kad kitą neigiamą poveikį sukelia mikrobų gaminami metabolitai.
 • Tinkamas vandens keliamos žalos eliminavimas apima vandens šaltinio pašalinimą, apipelijusių medžiagų  išėmimą ir šlapių struktūrų džiovinimą.
 • Džiovinimas paprastai pagreitinamas naudojant drėgmės surinkėjus, kurie sumažina santykinę drėgmę, ją pašalinant  iš oro.
 • Jei šalinimo darbas atliekamas nenaudojant jokios kontrolės metodų, oru plintantys mikrobai gali pasklisti po aplinką ir sukelti didelį poveikį žmonėms ar pastato gyventojams [1].
 • Tai labai pavojinga ligoms imliems žmonėms, pavyzdžiui,  pacientams po organų persodinimo operacijų, sergančių įvairiomis vėžio formomis, pacientams su nuslopinta imunine sistema slaugos ligoninėse, ypač, kai mikroorganizmų tarpe yra grybų rūšių Aspergillus fumigatus ar Aspergillus flavus [2].
 • Vienas kontrolės metodų, šiuo metu naudojamų apipelijusių medžiagų šalinimui, apima darbo zonos patalpų užsandarinimą, siekiant išlaikyti neigiamą oro slėgį ir veiksmingų filtravimo sistemų pagalba pašalinančių jį į aplinką arba už darbo zonos ribų.
 • Neigiamas slėgis paprastai sukuriamas oro tvarkymo aparatais su HEPA filtrais, šalinančiais iki 99,97% ir 0,3 mkm dalelių, jų paskirtis - surinkti asbesto taršą.
 • Jie ypač tinka pastatų, kuriuos pažeidė vanduo, remontui.
 • Pavyzdžiui, dėl drėgmės ir dulkių aplinkos, mikrobų augimas HEPA filtruose gali juos sugadinti  ir gali atsirasti nemalonių kvapų (Mäkipää, asmeninės komunikacijos).
Šio tyrimo tikslas buvo sukurti saugius remonto metodus, reikalingus srityse, kurioms taikomi labai aukšti veiksmingos kontrolės reikalavimai, pavyzdžiui, ligoninėse ir dienos priežiūros centruose. Šiuo tikslu buvo suprojektuotas ir pagamintas naujoviškas nešiojamas oro kondicionavimo aparatas. Jame sumontuoti drėgmės surinkėjas ir filtravimo įrenginys. Jis susideda pirminio valymo filtro, drėgmės surinkėjo, HEPA filtro ir ventiliatoriaus. Papildomai naudojamas dujų filtras, kuris pašalina kvapą, kuris atsiranda dėl pelėsių metabolizmo. Drėgmės surinkėjas - aušinimo tipo, jis atvėsina orą žemiau rasos taško temperatūros, vandens garai kondensuojasi ant garintuvo ir pašalinami iš sitemos automatiniu siurbliu. Drėgmės surinkėjas stovi prieš HEPA filtrą,  todėl praeinančio pro filtrą oro santykinis drėgnumas tokia mažas, kad čia mikrobai negali augti.
Metodai
Pasiūlytų kontrolės metodų efektyvumas buvo įvertintas atliekant drėgmės poveikio pašalinimo darbus ligoninėje. Buvo remontuojamos dvi prausyklos. Metodų įvertinimui buvo atliekami oru plintančių mikrobų kiekio, bendros dulkių ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracijos matavimai remonto ir džiovinimo etapuose. Prieš pradedant remonto darbus, buvo pašalintos prausyklos durys, o remonto vieta buvo laikinai izoliuota lakštinio plastiko siena. Siekiant išvengti oro teršalų patekimo iš uždarytos darbo zonos, buvo naudojamas mobilus oro kondicionavimo įtaisas, norint išlaikyti darbo zonoje neigiamą maždaug 5 Pa slėgį. Ištrauktas oras buvo pašalinamas į atskirą matavimo kamerą ir toliau išorėn. Todėl išsiurbtas oras negalėjo sumaišyti su aplinkos oru, o išsiurbto oro pavyzdžiai buvo tiksliai išmatuotii. Matavimo kameros ir realiu laiku veikiančio aerozolių fotometro pagalba galima buvo stebėti ir greitai aptikti nuotėkį bei nesėkmingai dirbančius filtravimo įrenginius. Kitas nešiojamas oro kondicionierius buvo nustatytas šiek tiek mažesniam oro srauto greičiu ir naudojamos tiekti pakaitinį orą.  Įeinančio oro filtravimas taip pat padėjo sumažinti aplinkos oro teršalų koncentracijų poveikį. Darbo principas pavaizduotas 1 schemoje.
Schema 1. Darbo schema oro pašalinimo ir džiovinimo metu. Oro mėginių paėmimo taškai: 1= prausykla, 2= atitvėrimas, 3= išleidžiamo oro kamera.
Remoto metu buvo naudojamas pneumatinis įrankis, kuriuo buvo ardoma grindų danga. Keraminės plytelės buvo pašalinamos naudojant pneumatinį plaktuką. Prieš transportavimą į šalinimo vietą, visos medžiagos buvo sudedamos į maišus. Darbininkai į darbo zoną įeidavo per užsandarintą įėjimą. Darbo vietoje darbuotojai dėvėjo apsauginius drabužius ir naudojo priverstinius teigiamo slėgio filtravimo įrenginius.
Po griovimo ir teritorijos sutvarkymo plastikinė laikina siena buvo pašalinta ir buvo pradėtas džiovinimo etapas.
Siekiant pagreitinti džiovinimą, šiame etape prausykloje veikė mobilus kondicionierius. Džiovinant prausyklą, išsiurbiant dalį prausyklos oro į išorę, buvo palaikomas šioks toks neigiamas slėgis (1 pav.).
 
Oro taršos matavimai
 • Įvairių teršalų kontrolės metodų efektyvumas buvo vertinamas matuojant ore esančių mikrobų, bendros dulkių ir LOJ koncentracijos lygius, prausyklos ir išsiurbiamame ore.
 • Be to, džiovinimo etape buvo matuojamas oro drėgnumas ir temperatūra.
 • Bendra dulkių koncentracija buvo matuojama naudojant standartinę filtro metodiką.
 • Mėginiai buvo renkami 37 mm skersmens atidaromose kasetėse.
 • Išmetamųjų dujų koncentracija ore taip pat buvo nuolat stebima aerozolių fotometru, ieškant galimų nuotėkių oro kondicionavimo  įrenginyje (TSI , modelis 8520).
 • Oru plintančių mikrobų koncentracija buvo nustatoma šešių pakopų kaskado impaktoriumi renkant mėginius tiesiogiai ant auginimo terpės.
 • Specifinių bacilų auginimui buvo naudojamos trys skirtingos terpės: Rose Bengal-salyklo ekstraktas ir dichloran glicerino agaras (DG18) mezofiliniams grybams beir Tryptono-mielių-gliukozės (TYG) agaras mezofilinėms bakterijoms.
 • Po atrankos grybelių kultūros plokštelės buvo inkubuojamos 7 dienas prie 25 °C .
 • Optiniu mikroskopu buvo suskaičiuotos gybelių kolonijos ir nustatyti jų štamai.
 • Lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija buvo matuojama renkant mėginius Tenax vamzdžiuose.
 • Po atrankos vamzdžiai buvo termiškai desorbuoti ir buvo išanalizuoti dujų chromatografijos - masių aptikimo metodu. Bendra (LOJ) koncentracija buvo nustatoma kaip tutuolo ekvivalentas.
 
Rezulatai
Bendra dulkių koncentracija parodyta 2 schemoje, o mikroorganizmų koncentracija - 3 schemoje.
2 schemojematyti, kad bendra dulkių koncentracija yra labai didelė remonto darbų metu, vidutinis lygis būna didesnis nei  100 mg/m3
Koncentracija 2 matavimo taške buvo šiek tiek mažesnė, kaip prausykloje, tačiau žymiai viršijo Suomijoje ledžiamas normas neorgannėms dulkėms (10 mg/m3 ).
Dėka efektyvaus filtravimo,  jų koncentracijos išsiurbiamame ore, matuojant mobilaus kondicionieriaus oro išleidimo taške, buvo labai mažos ir sudarė vidutiniškai 0.002 mg/m3.

Schema 2. Vidutinė dulkių koncentracija. Standartinius nuokrypius parodo vertikalūs brūkšniai.

Schema 3. Matuotos mikroorganizmų koncentracijos.
 
Bakterijų koncentracija prausykloje buvo normali iki remonto darbų ir jų štamus sudarė tipiškos bakterijų rūšys. Per griovimo darbus koncentracija padidėjo ir dažniausiai buvo pašalinami Aspergillus genties grybai, po to Penicillium ir Acremonium. Mezofilinių bakterijų tarpe dažniausiai pasitaikė Streptomycetes. Išmetimo kameroje koncentracija buvo maža, mažesnė kaip 10 cfu/m3. Bakterijų kiekis prausykloje taip pat buvo mažesnis džiovinimo etapo metu nei prieš prasidedant remonto darbams.
LOJ koncentracija prausykloje iki remonto buvo 2.050 μg/m3 Buvo aptikta didžiausia alifatinių angliavandenilių tirpiklio koncentracija (880 μg/m3), kuris atsirado iš prausykloje naudojamo ploviklio. Darbo metu LOJ koncentracija sumažėjo iki 240 μg/m3, o džiovinimo etape ji buvo dar  mažesnė - iki 70 μg/m3. Šis sumažėjimas atsirado greičiausiai dėl to, kad oro filtravimo metu buvo pašalinti  teršalų šaltiniai.
Džiovinimo etapo metu temperatūra ir santykinė oro drėgmė (RH) buvo matuojami tiek prausykloje, tiek ir gretimame koridoriuje. Džiovinimo etapas truko vieną savaitę ir jo metu temperatūra koridoriuje
kito nuo 220C iki 25 ° C, o ir sąlyginė drėgmė svyravo tarp 40% ir 60%. Prausykloje temperatūra buvo keliais laipsniais didesnė nei koridoriuje. Kai buvo pirmą kartą pradėtas eksploatuoti drėgmės surinktuvas, prausyklos  isalyginės drėgmės rodiklis sumažėjo greitai, tačiau maždaug po aštuonių valandų jis išsilygino iki  30% - 35%.
 
Aptarimas
Rezultatai sutampa su ankstesnių tyrimų išvadomis, nes griovimo darbai neišvengiamai sutrikdo loci ar grybų augimą arba sporų sankaupas ir išlaisvina jas į patalpų orą [1]. Neorganinių dulkių išmetamųjų teršalų normos taip pat gali būti labai didelės. Todėl reikalingos veiksmingos kontrolės priemonės, siekiant išvengti šių teršalų plitimo, kas sukelia potencialiai didelį pavojų personalui ir atvykusiems žmonėms. Sukurti darbo metodai skirti taikomosioms programoms ligoninės, tačiau jie taip pat gali būti naudojama mažiau reglamentuotose renovacijos vietose.
Rezultatai rodo, kad atidžiai atskyrus darbo zoną, išlaikant
joje neigiamą slėgį ir filtruojant ištraukiamą orą, galima veiksmingiau užkirsti kelią teršalų pasklidimui į aplinką ir taip išvengti būtinybės evakuoti žmones remonto darbų metu. Tačiau apipelijusių medžiagų tvarkymui naudojant asbesto pašalinimui skirtą pažeminto oro slėgio įrangą, gali kilti didelių problemų. Profesinė patirtis parodė, kad esant sąlygoms, prie kurių yra maistinių medžiagų ir daug drėgmės, mikroorganizmai gali augti ant HEPA filtrų ir sukelti galimą sąlytį su mikroorganizmų metabolitais. Be to, pažeminto oro  slėgio įrenginiai, skirti asbesto pašalinimui, nepašalina dujinių teršalų. Minėtų trūkumų galima išvengti naudojant aparatus, pateikiamus šiame dokumente, nes jie padeda išvengti palankių sąlygų mikrobų augimui ir dauginimuisi. Kitas naujojo aparato privalumas tame, kad galima naudoti tik vieną oro srautą valdantį įtaisą, vietoj atskirų drėgmės surinkimo ir filtravimo įrenginių, todėl mašinos užima mažiau vietos. Šie prietaisai buvo naudojami prieš metus ir iki šiol jokių pelėsių augimo nepastebėta. Kontrolės strategijos atnaujinimo pasirinkimas priklauso nuo projekto tipo ir dydžio, teršalų tipo ir poveikio pasekmių žmonėms ir įrengimams. Tačiau daugeliu atvejų vandens daroma žala yra paslėpta ir negalima prognozuoti visų pavojų dėl mikrobinės taršos. Todėl, siekiant išvengti mirtinų klaidų, renovacijos darbai turėtų būti tliekami naudojant veiksmingas kontrolės priemones, ypač tais atvejais, kai poveikis gali turėti rimtų pasekmių.
Atliekant apdailos darbus, siekiant sumažinti renovacijos laiką ir išlaikyti patogią darbo aplinką, gali būti naudojami metodai ir prietaisai, bet reiktų tam atlikti papildomus tyrimus.
 
Patvirtinimas
Ši studija priklauso Sveikų Pastatų Technologijų Programai ir buvo finansiškai remiama Tekes.
 
Nuorodos
1. Rautiala, S., Reponen, T., Hyvärinen, A. et al. 1996. Exposure to airborne microbes during the repair of moldy buildings. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. Vol 57:279-284. 2. Kuehn, T., Cacek, B., Yang, C., et al. 1996. Identification of Contaminants, Exposures, Effects, and control options for construction/renovation activities. AshraeTransactions. Vol. (2), pp. 89 - 101.

Matavimų rezultatai. Sveiko pastato projektas
"Lifa Dry&Clean" naudojimas
1. Koncentracija darbo zonoje prieš renovaciją;
2. Koncentracija darbo zonoje renovacijos metu;
3. Koncentracija "Lifa Dry&Clean" išleidžiamame ore renovacijos metu;
4. Oru plintančių pelėsių sporų ir bakterijų koncentracija (cfu/m3).
 
Ortakių valymo įrengimus rasite čia>>>>

 

Ceolitas-tai kalnų uolienos mineralas kristalinės struktūros aliumosilikatas

Ceolitas - tai kalnų uolienos mineralai kristalinės struktūros aliumosilikatai, kurių pagrindiniai aktyvūs komponentai – klinoptilolitas ir montmorilonitas

ZeoVIt-ceolitas- produktai iš gamtinio klinioptilolito
ZeoVit produktai pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.
Natūralus ceolias perdirbamas, jo savybės pagerinamos po specialaus paruošimo.
ZeoVit sorbentas-ceolitas-ir jo savybės

ZeoVit (ceolitas) sorbentas pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.

Ceolitas - ZeoVit Eco Agro stimuliuoja augalų augimą

Ceolitas- ZeoVit® Eco Agro stimuliuoja augalų augimą.

Dėl ceolito efektyvumo augalų tręšimui

Dėl atliktų darbų, siekiant panaudoti ceolitą azotinių trąšų savybių pagerinimui

ZeoVit bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

 ZeoVit - ceolito bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

Ceolitas-Zeovit Sobentas-efektyvus sorbentas nuotekų dumblo tvarkymui
Nuotekų dumblo tvarkymo rekomendacijos naudojant ZeoVit Sorbentą - ceolitą
Fermentai ir bakterijos kanalizacijai

Specialios priemonės su fermentais ir bakterijomis kanalizacijos darbo pagerinimui

Nevalytų ventiliacijos ortakių keliamos problemos

Nevalytų ortakių keliamos problemos

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

Ortakių valymo paslaugos

Ortakių valymo paslaugos