Ceolitas-tai kalnų uolienos mineralas kristalinės struktūros aliumosilikatas

ZeoVit®  ekologiškai švarus produktas,  pagamintas iš ceolito

  • Ceolitas - tai kalnų uolienos mineralai kristalinės struktūros aliumosilikatai, kurių pagrindiniai aktyvūs komponentai – klinoptilolitas ir montmorilonitas.
  • Unikali ceolitų savybė – atsparumas aukštų temperatūrų, agresyvių terpių, jonizuojančio spinduliavimo poveikiui, selektyvumas šarminių, žemės šarminių ir kai kurių sunkiųjų metalų stambiems katijonams.
  • Jiems būdingos jonų kaitos ir adsorbcinės savybės. Ceolitų gardelėje yra atvirais kanalais susijungusių ertmių.
  • Kanalų skersmuo svyruoja nuo 2,8 iki 8,0 angstremų.
  • Todėl į juos gali laisvai patekti vandens bei kitos poliarinės molekulės tokios, kaip NH3, SO2, H2S, CO2, ir pan.
  • Dėl specifinės struktūros ceolitai turi nemažai naudingų savybių: adsorbcinių - efektyviai adsorbuoja įvairias medžiagas iš dujų mišinių ir tirpalų; molekulinių sietų – sorbuoja tik atitinkamo dydžio molekules; katijoninių – silpnai prijungti katijonai vidiniuose porų ir atvirų kanalų paviršiuose gali būti pakeičiami kitais katijonais; katalitinių – kristalinės gardelės porose esančių molekulių aktyvacijos energija kai kuriose reakcijose sumažėja.
  • Ceolitas ekologiškai švari, inertinė ir netoksiška medžiaga, pilnai tinkama naudoti daugelyje pramonės, žemės ūkio, buities, gamtosaugos sričių, ekologinių katastrofų pasekmių šalinimui ir kitur.
Fizinės savybės
Akytumas 34%
Tankis 2,370 kg/dcm3
Radijonuklidų aktyvumas iki 144,5 Bg/kg
Sąlyginis paviršius apie 144 m2/g
Mechaninis atsparumas gniuždant 150 kg/cm2
Klinoptilolito kiekis iki 90%
Nusitrynimas iki 4%
Jonų kaitos imlumas 1,5 mg.ekv/g
Drėgmė 4%
Cheminė sudėtis SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO P2O5 K2O+Na2O F As Pb Cu
Procentinė sudėtis 71.5 13.1 0.9 0.2 2.1 1.07 0.033 5.03 0.025 0.002 0.002 0.002
Mikroelementas Mn Zn Ga Th Rb Y Zr Nb Ba
g/tonoje 242 45 20 12 110 22 235 22 232
Ceolitas (klinoptilolitą) specialiu būdu modifikuojamas, gaminama eilė sertifikuotų  produktų:
ZeoVit® – pašarų ruošimui,
ZeoVit® Ferma  – fermų gyvūnų higienai,
ZeoVit® Terra  – narveliuose ir terariumuose laikomų gyvūnų priežiūrai,
ZeoVit® Aqua - – geriamo, akvariumų, baseinų ir nuotekų vandens paruošimui ir išvalymui,
ZeoVit® Eco Agro - kaip speciali dirvožemio ir substratų pagerinimo, augalų augimo ir derlingumo stimuliavimo priemonė,
ZeoVit® Sorbent nuotekų ir srutų valymo technologijose, dumblo tvarkymui, sunkiųjų metalų, dujų, radioaktyvios taršos ir kt. surinkimui

Diplomas "Pasiekimai aplinkosaugoje 2005"

ZeoVIt-ceolitas- produktai iš gamtinio klinioptilolito
ZeoVit produktai pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.
Natūralus ceolias perdirbamas, jo savybės pagerinamos po specialaus paruošimo.
ZeoVit sorbentas-ceolitas-ir jo savybės

ZeoVit (ceolitas) sorbentas pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.

Ceolitas - ZeoVit Eco Agro stimuliuoja augalų augimą

Ceolitas- ZeoVit® Eco Agro stimuliuoja augalų augimą.

Dėl ceolito efektyvumo augalų tręšimui

Dėl atliktų darbų, siekiant panaudoti ceolitą azotinių trąšų savybių pagerinimui

ZeoVit bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

 ZeoVit - ceolito bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

Ceolitas-Zeovit Sobentas-efektyvus sorbentas nuotekų dumblo tvarkymui
Nuotekų dumblo tvarkymo rekomendacijos naudojant ZeoVit Sorbentą - ceolitą
Fermentai ir bakterijos kanalizacijai

Specialios priemonės su fermentais ir bakterijomis kanalizacijos darbo pagerinimui

Nevalytų ventiliacijos ortakių keliamos problemos

Nevalytų ortakių keliamos problemos

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

Ortakių valymo paslaugos

Ortakių valymo paslaugos