Sanosil Super 25 Ag naudojimas karšto vandens dezinfekcijai dušuose ir prausyklose

"Sanosil Super 25 Ag" naudojimas karšto vandens dezinfekcijai pirtyse dušuose ir prausyklose

Visos dezinfekcijos procedūros turi būti atliekamos laikantis nacionalinių normatyvų, numatyttų įstatyminiuose ir poįstatyminiuose aktuose, reikalavimuose bei instrukcijose.

 •  2007 m. vasario 20 dieną Valstybinė Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikslino biocido "Sanosil Super 25 Ag" specialiąsias autorizacijos sąlygas ir naudojimo instrukciją.
 • Šis biocidas naudotinas baseinų, vandens pramogų parkų, pirčių, sporto klubų, visuomeninės paskirties, sveikatos priežiūros įstaigų prausimuisi skirto vandens dezinfekcijai (draudžiama gerti) dušuose ir prausyklose.
 • "Sanosil Super 25 Ag" naudojamas specialiais matavimo ir dozavimo įrenginiais pagal jų naudojimo instrukcijas.
 • "Sanosil Super 25 Ag" koncentracija baseinų, vandens pramogų parkų, pirčių, sporto klubų, visuomeninės paskirties, sveikatos priežiūros įstaigų baseinų, dušų ir prausyklų vandenyje palaikoma 5-30 ppm:
"Sanosil Super 25 Ag" naudojimo patirtis Europos sveikatos apsaugos ir viešbučių tinkle patvirtina, ši dezinfekcijos priemonė patikimai sunaikina  ligos sukėlėją.
Įstaigose ir įmonėse kur naudota ši priemonė neužfiksuota nė vieno atvejo, kad vandenyje būtų rasta legionelės bakterijų.
"Sanosil Super 25 Ag" naudojamas specialiais matavimo ir dozavimo įrenginiais pagal jų naudojimo instrukcijas.
 
Patvirtinta "Sanosil Super 25 Ag" koncentracija baseinų, vandens pramogų parkų, pirčių, sporto klubų, visuomeninės paskirties, sveikatos priežiūros įstaigų  karštame vandenyje
Objekto pavadinimas
Koncentracija, mg/litre
Vieši baseinai
60-80
Privatūs baseinai
30
Dušai, prausyklos
5-30
 Valstybinio aplinkos sveikatos centro patvirtintos "Sanosil Super 25 Ag" koncentracijos vandenyje matavimo, stebėjimo ir dozavimo priemonės:
Pavadinimas
 Matavimo, dozavimo diapazonas, mg/l
Sanosil matavimo juostelės
0-100
Sanosil rankinis matavimo prietaisas   
0-200
Sanosil automatizuotas matavimo prietaisas
0-200
Sanosil Sanomatic 2000 kompiuterizuotas matavimo prietaisas
0-200
Conex DIA kompiuterizuotas matavimo prietaisas
0-1000
Sanosil TrueDos dozavimo siurblys, DME. DMS siurbliai
Nenutrūkstamas, automatinis dozavimas
Sanosil H302 ir 305 tikslaus dozavimo prietaisai
Nenutrūkstamas, automatinis dozavimas
Sanosil Sanomix Venturi tikslaus dozavimo stotis
Nenutrūkstamas, automatinis dozavimas
 • Dozavimas turi būti atliekamas prieš vandenį pašildant, naudojant proporcinę dozavimo sistemą (vandenmatis su dozavimo siurbliu). Š
 • Šiam tikslui į vandens tiekimo sistemą įmontuojamas impulsinis vandens skaitiklis ir "Sanosil" kompiuterizuotas siurblys-dozatorius.
 • Impulsinis skaitiklis prijungiamas prie siurblio - dozatoriaus ir siunčia įnformaciją siurbliui apie pritekančio vandens kiekį.
 • Siurblys į kiekvieną pritekančio vandens kubinį metrą įpurškia tiksliai nustatytą dezinfekcinės medžiagos porciją.
 • Siekiant išvengti užkrato atsinaujinimo vandens tiekimo sistemose, pastoviai dezinfekcijai rekomenduojama dozė sudaro apie 30 ppm (mg/l/ arba ml/m3) "Sanosil Super 25 Ag" vienam kubiniam metrui vandens.
 • Ši dozė užtikrina "Sanosil Super 25 Ag" likutinį lygį čiaupuose apie 5-10 ppm (mg/l arba /ml/m3).
 • Rekomenduojamos dozės yra vidutinės eksperimentinės.
 • Priklausomai nuo mikrobiologinio sistemos užteršimo, o taip pat vidinių paviršių kokybės, šis lygis gali papildomai patikslintas.
 • Prie šių įrenginių sumontuotos biocido talpos su dezinfekcinės medžiagos atsarga maždaug 30-čiai nenutrūkstamo darbo dienų.
 • Biocidas į karšo vandens sistemas dozuojamas nenutrūkstamai, priklausomai nuo suvartoto karšto vandens kiekio.
 • Biocido koncentracija matuojama specialiomis juostelėmis „Sanostrips 200“. 
 • Tokia sistema veikia visiškai automatiškai ir dozuoja biocidą iš anksto suprogramavus jo įterpimo kiekį 1 m3 karšto vandens.
 • Dezinfekcinės medžiagos dozatorius monitoriaus ekrane parodo, koks dezinfekcinės medžiagos kiekis įterpiamas.
 • Reikalui esant, biocido koncentraciją galima didinti, ar mažinti, dozatorių įjungti ir išjungti.
 • Dozatorių išjungus, ir po kurio nors laiko vėl įjungus, dėka to, kad kompiuterio atmintyje išsaugomi visi reikalingi parametrai, iš naujo suderinti ir nustatyti biocido įterpimo dozę nebereikia.
 • Naudojant tokią sistemą, sėkmingai išvengiama užkrato atsinaujinimo sistemoje bei tampa nereikalinga reguliari smūginė dezinfekcija vandenį pakaitinant.
 • Tais atvejais, kai dezinfekcinės medžiagos įterpimo sistema sumontuota, reikalui esant, galima alikti ir smūginę dezinfekciją.
Rekomenduojamas dozavimas smūginei dezinfekcijai, naudojant "Sanosil Super 25 Ag"
Charakteristika
Rodiklis I
Rodiklis II
Koncentracija ppm*
500 ppm
1000 ppm
Dezinfekcijos trukmė
10-12 val.
6-8 val.
 *-  (ppm- milijoninė dalis)
Smūginė vandens dezinfekcija legionelės profilaktika  visuomeniniuose objektuose, naudojant "Sanosil Super 25 Ag"
Dezinfekcijos procedūrų eiliškumas:
 • Boileriai pilnai ištuštinami.
 • Įjungiamas "Sanosil" dozavimo prietaisas ir įjungiama vandens tiekimo sistema.
 • Nė vienas vandens išleidimo čiaupas neatidaromas (nei šalto ir nei karšto vandens) kol nepasiekiama reikiama dezinfekanto koncentracija vandenyje.
 • Dezinfekanto koncentracija nustatoma "Sanostrips 200" juostelėmis.
 • Ypatingą dėmesį reiktų skirti karštos apytakos recirkuliacijos vamzdžiams.
 • Šiuos čiaupus reikia palikti atvirus maždaug 5 minutėms, po to kai nustatoma "Sanosil" koncentracija.
 • Ši procedūra atliekama nuo apatinės sistemos dalies - visų pirma, visuose rūsio vandentiekio taškuose ir, galų gale, viršutiniame aukšte.
 • Be to, rekomenduojama nupurkšti visas vandens išleidimo vietas "Sanosil Super 25  Ag"6% tirpalu. 
 • Dezinfekcijos metu visi vandens išleidimo čiaupai turi būti uždaryti ir vanduo neturi būti naudojamas tam tikrą laiką, kol vyksta dezinfekcija.
 • Po rekomenduojamo dezinfekcijos laikotarpio (paprastai po nakties) dozavimo įrenginys atjungiamas.
 • Boileris ir vėl pilnai ištuštinamas ir praplaunamas vandeniu.
 • Dabar kiekvienas čiaupas iš eilės atidaromas (atskirai šalto ir šilto vandens), kad išleisti dezinfekuojamąjį tirpalą.
 • Ši procedūra atliekama nuo apačios į viršų: einant nuo rūsio aukštyn ir baigiant viršutiniame aukšte.
 • Čiaupai uždaromi iš karto po to, kai matavimo juostelės nebenusidažo jas drėkinant tekančiu vandeniu.
 • Tekantis vanduo gali būti šiek tiek nuspalvintas. Tai įvyksta dėl nuosėdų atsiskyrimo nuo vidinių vamzdžių sienų (rūdys, mineralinės nuosėdos, negyvi vienaląsčiai organizmai, mikroorganizmai ir kt.).
 • Po dezinfekcijos ir praplovimo procedūrų vamzdžiuose nebelieka bakterijų. Tuo galima įsitikinti patikrinus vandens pavyzdžius atitinkamoje laboratorijoje.
 • Labai svarbu žinoti, kad užkratas sistemoje (o ypatingai karšto vandens sistemoje) atsinaujina po tam tikro laiko.
 • Tam, kad vandens tiekimo sistema būtų  užteršta įmanomai mažu lygiu, turi būti  atliekama nuolatinė dezinfekcija.  
Sanosil dezinfekantas. Produkto aprašymas
 • "Sanosil Super 25 Ag" tai multikomponentinis dezinfekantas.
 • Oksidavimui naudojamas vandenilio peroksidas, kuris stabilizuojančio agento pagalba surišamas į kompleksinį tirpalą.
 • Ilgalaikį veikimo efektą užtikrina nedidelis sidabro jonų priedas, kuris veikia kaip katalizatorius.
 • Baktericidinis sidabro efektas pasireiškia monovalentinių sidabro jonų dėka, kurie kovalentiniais ar koordinaciniais ryšiais labai tvirtai susijungia su bakterijų proteinais ir juos inaktyvuoja arba paverčia nuosėdomis.
 • Kombinuotas oksidavimo ir oligodinamis efektas sukuria dvifazio veikimo produktą, kuris gali suardyti biologines plėveles, ko negali daugelis kitų dezinfekantų.
 • Tai procesas, kurio metu sunaikinami virusai ir bakterijos, turintys, taip vadinamas biologines plėveles kaip natūralią apsaugą.
 • Iš vandenilio peroksido išsiskiriantis deguonis suardo biologines plėveles, o tai leidžia sidabrui sunaikinti bakterijas ir virusus.
 • Produktas efektyvus prieš bakterijas, virusus, amebas, grybelius ir dumblius, jį labai paprasta naudoti daugelyje pritaikymo sričių.
 • Šio produkto savybės patvirtintos daugybe tyrimų ir praktinio panaudojimo, tame tarpe ir ligoninėse atvejų.
Pagrindinės savybės dezinfekuoto savybės
Dėl ilgalaikio poveikio efekto ir puikių charakteristikos, neleidžiančių užkratui atsinaujinti, šis produktas labai tinka geriamo vandens dezinfekcijai:
 • Ypač efektyviai apsaugo nuo vandens užteršimo bakterijomis ir virusais;
 • Stabilus aukštoje vandens temperatūroje, temperatūrai augant jo efektyvumas didėja;
 • Neturi skonio ir kvapo, nekeičia  šių vandens charakteristikų;
 • Pagrindinis komponentas - vandenilio peroksidas skilimo metu suskyla į vandenį ir deguonį (H2O ir O2), t.y. į netoksiškus produktus. 
 • Legionelės naikinimui naudojamas Sanosil dezinfekantas  mažomis dozėmis įterpiamas į karšto vandens sistemą ir sunaikina bakterijas.
Biocidinius produktus naudokite saugiai.
Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
 
Dezinfekcijos procedūroms siūlome pilną dozavimo ir įterpimo prietaisų komplektą:
 
                                  
              Sanosil siurblys                         Dozavimo prietaisas               Matavimo juostelės                     Mini laboratorija                        Purkštuvas
Atsisiųsti bukletą
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai