Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag:

Paruošto darbui tirpalo galite įsigyti mūsų e-parduotuvėje.
    Absidia corymbifera
    Aeromonas salmonicida
    Agrobacterium radiobacter
    Alternaria alternata
    Anthrax (Bacillus anthracis)
    Aspergillus niger
    Aspergillus niger-spores
    Astenionella formosa
    Bacillus cereus
    Bacillus mesenterious
    Bacillus subtilis
    Bacillus subtilis spores
    (S.B.Aspergillus fumigatus Adenovirus)
    Bacillus circulants vegetative and spores
    Bacillus sp. marine
    Bacteria cinerea
    Bacteria erwinia
    Botrytis cinerea
    Burkholderia cepacia
    Campylobacter jejuni
    Candida albicans
    CDC gr. IV c-2
    Chlamidomonas sp.
    Colera (V. cholerae)
    Chryseomonas luteola
    Chroomonas norstedtii
    Ciliata g. sp.
    Citro. fre.
    Cladosporium cladosporoides
    Clostidrium novyi
    Clostidrium perfringens
    Clostridium sporogenes
    Coagulase +ve staphylococci
    Comomonas acidovorans
    Corynebact.
    Criptomonas sp.
    Dermatophagoides pteronyssinu
    ECBO virus
    Enterobacter aerogenes
    Enterococcus faecium
    Enterococcus faecalis
    Enterococcus hirae
    Erwinia carotovora
    Eschericia coli
    Flagellata apochromatica
    Flavobacter/Cytophaga
    Flavobacterium indologenes
    Fragilaria sp.   
    Fusarium
    Fusarium spp.
    Galionella sp.
    G. candidum
    Hepatitis B
    Hepatitis C surrogate (BVDV)
    Herpes simplex type 1
    HIV-1
    Influenza A virus
    Klebsiella oxytoca
    Klebsiella pneumoniae
    Lactobacillus brevis
    Lactobacillus lindneri
    Lactobacillus plantarum
    Lactobacillus sp
    Lactobacillus wild type
    Legionella pneumophila
    Leuconostoc mesenteroides
    Listeria inoqua
    Listeria monocytogenes
    Melosira var.
    MRSA
    Microsporum gypseum
    Micrococcus luteus
    Micrococci marine
    Micrococcus pyogenes aureus
    Micrococcus roseus
    Micrococcus candidus
    Mucor
    Mycobacterium phlei
    Mycobacterium smegmatis
    Mycobacterium spez.
    Nagleria fowleri
    Naumaniella sp.
    Neisseria meningitidis
    Newcastle Disease virus
    Nitzschia sp.
    Ochrobactrum anthorpi
    Orthopoxvirus vaccinia
    Papovavirus SV-40
    Paramyxo virus
    Pasteurella
    Pedicoccus damnosus
    Pedicoccus sp
    Penicillium
    Penicillium digitatum
  
    Penicillium roqueforti   
    Penicillium verrucosum
    Pestis (Y. Pestis)
    Pichia membranaefaciens
    Poliovirus 1
    Proteus mirabilis
    Proteus vulgaris
    Pseudomonas aeruginosa
    Pseudomonas alcaligenes
    Pseudomonas chlororaphis
    Pseudomonas fluorescens
    Pseudomonas spec.
    Pseudomonas syringae pv. Tomato
    Ralstonia picketti
    Rhizopus
    Rotatoria g. sp.
    Saccaromyces cerevisiae
    Saccharomyces uvarum
    Sacch.cereivisia var. uvarum
    ssp.carlsbergensis
    Salmonella enteritidis
    Salmonella paratyphi
    Salmonella sp.
    Salmonella typhimurium
    Salmonella typhi
    Salmonella typhosa
    Sarcina lutea
    Staphylococcus agalactiae
    Staphylococcus albus
    Staphylococcus aureus
    Staphylococcus faecium
    Staphylococcus marcescens
    Stephanodiscus hantzschii
    Streptococcus faecalis
    Streptococcus lactis
    Streptococcus pyogenes
    Trichophyton mentagrophytes
    Pseudorabies virus
    Trophozoite protozoa inl. Amoebae
    Tuberculosis (Mycobacterium
    Tuberculosis, resistant strain H37 Rv)
    Tuberculosis (Mycobacterium
    Tuberculosis, wild-type strain)
    Vaccina virus
    VRE
    V. parahaemolyticus
    Xanthomonas campestris
    Zoogloea sp.
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas, naikina pavojingus patogenus. Paviršių ir patalpų dezinfekcija atliekama valant, plaunant ir purškiant šaltą rūką. Dezinfekcijai naudojami įvairūs šalto rūko generatoriai, kurias taip pat aprūpiname klientus.

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil  Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose
Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose