Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių fermų dezinfekcija
Dezinfekcijos svarba kiaulių fermose
 • Bakterijų, grybelių, virusų, mielių sukelti ligų protrūkiai – vienas didžiausių pavojų pramoninėse kiaulių fermose.
 • Dėl ligų atsiranda dideli nuostoliai, kurie žymiai sumažina šios verslo šakos pelną. Todėl fermų savininkai imasi visų priemonių, kad išvengtume tokių nuostolių.
 • Biologinių faktorių, infekcijos agentų poveikio sumažinimas ar visiškas pašalinimas dėka kruopštaus valymo ir dezinfekavimo yra viena efektyviausių formų, mažinančių kiaulių ir paršelių mirtingumą ir didinančių pelno normą, bei gerinančių fermų veiklos rezultatus.
 • Žinoma, negalima kelti tokio tikslo, kad kiaulės gardas būtų absoliučiai sterilus, bet galima žymiai sumažinti infekcijos šaltinių kiekį.
 • Vaistų (antibiotikų, sulfonamidų ir kt.) kiekio mažinimas ne tik taupo pinigus, bet ir atitinka vartotojų poreikį valgyti sveikesnį ir ekologiškesnį maistą.
 • Sanosil dezinfekcijos programa paruošta bendradarbiaujant su Šveicarijos ir kitų šalių paukščių augintojais.
 • Sanosil produktai ir procedūros patikrintos fermose, realiomis sąlygomis ir nustatyta, kad ji efektyvi prieš daugelį patogenų ir pavojingų mikroorganizmų, tokių kaip: E. coli bakterija, Colostridium ar Corona virusus.
 • Sanosil produktai įrodė savo efektyvumą prieš labai atsparius mikroorganizmus, kurie labai sunkiai sunaikinami kitomis priemonėmis.

"Sanosil" dezinfekcijos programa. Pavojų analizė ir kritinės taršos vietos (PAKTV)
Faktiškai visose paukštidėse turi būti atlikta galimų pavojų analizė, kad galima būtų nustatyti visus užkrėtimo visuose paukščių auginimo etapuose: nuo kiaušinių iki paukščių tiekimo.
Atlikus tokią analizę, sekantis žingsnis – pašalinti ar sumažinti identifikuotus pavojus.
Pavojų analizės pavyzdys:
Kontrolės vieta  
Galimas infekcijos  šaltinis       
Ferma / gardai
Nepakankamas patalpų (gardų, narvų) išvalymas ir dezinfekcija prieš naujos kiaulių partijos įkėlimą
Paršeliai, kiaulės / karvės , veršeliai
Nepakankama dezinfekcija
Sergantys maži paršeliai, veršeliai
Oras / ventiliacijos sitemos
Neišvalytas patalpų oras (mikroorganizmai patenka iš išorės), pelėsiai oro ventiliavimo sistemose
Vandens tiekimo sistemos sistemos                               
Nedezinfekuotas  gyvūnų geriamas vanduo, vandens tiekimo sistemos, užterštos ekskrementais ir/ar dulkėmis
 Pašarai
Pašaras užkrėstas mikroorganizmais ir/ar pelėsiais
 Pakratai
Kraikas užkrėstas mikroorganizmais ir/ar pelėsiais
Personalas/Lankytojai
Infekcija patenka su fermų darbuotojais, tiekėjais, lankytojais (batai, rankos, darbo rūbai ir t.t.)
Infekcija patenka natūraliu būdu perduodant tarp žmonių ir gyvūnų (zoonotinės ligos)
 Įrengimai, įrankiai
Infekcija patenka per įrengimus
 Graužikai /  vabzdžiai
Infekciją užneša pelės, musės ir kt.

Mikrobiologiškai pavojingų vietų nustatymas
 • Kiekvienai identifikuotai pavojaus vietai turi būti nustatytos kritines mikrobiologinės taršos lygio ribas.
 • Tai galima atlikti specialistų jėgomis, jeigu jie aprūpinti pakankamomis techninėmis priemonėmis.
 • Žemiau pateikiama lentelė, kurioje pateikiami leidžiami infekcinių agentų lygiai po dezinfekcijos procedūrų.
 • Šie lygiai nurodo pilną bakterijų kolonijų kiekį, susiformavusį ant Agaro kultūros terpės, o ypač Salmonella ir Campylobacter bakterijų:
Kolonijų kiekis
Geras         
 Pakan-
kamas 
    Vidutinis    
Nepakan-
kamas
 Blogas     
KFV */cm2 pirmas
(dirvožemis, ventiliacijos sistemos)
0-100
100-500
500-1000
1000-5000
2500+
KFV /cm2 antras
(sienos, vanduo ir pašarų tvarkymas)
0-10
10-50
50-100
100-300
300+
Patogenų buvimas
(pvz.: Salmonella, Campylobacter ir kt.)**
Nėra
 
 
 
Yra
  * KFV = Kolonijas formuojantys vienetai / cm2.
** Infekcijos agentų (tokių, kurie paminėti aukščiau lentelėje) neturi būti. Jeigu patogenų randama, turi būti pradėtos dezinfekcijos procedūros!

"Sanosil" dezinfektanto ir valymo produktų panaudojimo ypatumai. Išvalymas prieš naujos paukščių partijos patalpinimą
Visos dezinfekcijos procedūros turi būti atliekamos laikantis nacionalinių normatyvų, numatytų įstatyminiuose ir poįstatyminiuose aktuose, reikalavimuose bei instrukcijose.
 • Norint užtikrinti, kad kiekviena nauja paukščių partija būtų patalpinama absoliučiai švariomis sąlygomis, prieš tai buvusių paukščių laikymo vietos turi būti kruopščiai išvalytos ir išdezinfekuotos.
 • Turi būti užtikrintos sąlygos, kad nė vienas infekcijos agentas nebūtų perduotas ir kad viena paukščių partija neužkrėstų kitos. Galimos tokios procedūros:
Sausas valymas
 •    Pašalinami visi mobilūs įrengimai ir įrankiai;
 •    Pašalinami visi pašarų likučiai iš šėrimo, pašarų paskirstymo ir laikymo įrenginių;
 •    Pašalinamos visos dulkės nuo paviršių, vamzdynų, ventiliacijos spintų, įrenginių ir t.t.;
 •    Pašalinami visi užteršti pakratai;
 •    Pašalinamos visos šiukšlės, pašaliniai daiktai iš sunkiai pasiekiamų vietų.

Vandens tiekimo sistemos
 • Ištuštinamos visos talpos ir konteineriai ir įsitikinama, kad juose nėra nuosėdų. Mechaniškai išvaloma ir išplaunama;
 • Visos talpos pripildomos tokiu vandens kiekiu, kad būtų pilnai užpildyta vandens tiekimo sistema. Įpilama "Sanosil Super 25 Ag" dezinfektanto iki bus pasiekta rekomenduojama dozė: 1 litras "Sanosil Super 25 AG" 1 m3 vandens.
 • Dezinfekcijos tirpalui leidžiama patekti į geriamą vandenį ir jis ten paliekamas 12 valandų. (Didinant dozę, ekspozicijos laikas gali būti žymai sumažintas).
 • Dezinfekuojantis tirpalas išleidžiamas, po to jokia neutralizacija nebeatliekama ir vandens tiekimo sistema užpildoma šviežiu vandeniu. Praplovimas nebūtinas.
 • (Pastoviai dozuojant nedideles dozes "Sanosil", atsinaujinantis užkratas gali būti efektyviai sunaikinamas. Dozavimas: 30 ml "Sanosil Super 25 AG" 1000 litrų vandens).

Drėgnas valymas
 • Svarbu: kruopštus ir pilnas išvalymas padidina po to sekančios dezinfekcijos efektyvumą.
 • Tai reiškia, kad bus sunaudotas mažesnis dezinfektanto kiekis, nei valant purvinus paviršius.
 • Kombinuotais rūko/aukšto slėgio įrenginiais (pvz. Kärcher HD 13/18s su putų įtaisu)
 • "Sanosil Sano Mousse" išpurškiamas ant visų paviršių – grindų, sienų, lubų, sijų, kolonų ir kt. 
 • Dozavimas: 1:50 vandens temperatūra apie 30° C.
 • Putų ekspozicijos laikas: apie 30 min.
 • Paviršiai kruopščiai nuplaunami aukšto slėgio įrenginiu, naudojamas karštas vanduo.
 • Sano Mousse labai efektyvus fermentinis putojantis valiklis, gerai nuplaunantis visų tipų riebalus, proteinus, organinį ir neorganinį purvą.Sano Mousse neturi savyje aplinką teršiančių medžiagų ir biologiškai degraduoja.
 • Putos susilpnina purvo sukibimą su paviršiumi ir jis lengvai nuplaunamas aukšto slėgio įrenginiu).Ypatingas dėmesys skiriamas tuštiems pašarų ir gyvūnų geriamo vandens paskirstymo ir tiekimo įrenginiams.
 • Jie turi būti ypatingai kruopščiai išvalyti.
 • Negalima pamiršti: ventiliacijos spintų, ventiliacijos sistemų, pakrovimo ir iškrovimo zonų, visų nešvarių vietų apie pastatus, pašarų ruošimo vietų ir kt.

Bendra Dezinfekcija
 • Po valymo, išdžiūvus išvalytoms vietoms, infekcijos agentų čia vis dar gali likti ir vis dar gali būti pavojus naujai paukščių partijai užsikrėsti.
 • Dėl šios priežasties yra būtina atlikti dezinfekciją, kad būtų eliminuoti visi virusai, bakterijos, pelėsiai ir grybai.
 • Priklausomai nuo situacijoms, rekomenduojama naudoti 6 % "Sanosil Super 25 Ag" (padidinto efektyvumo, paruoštas vartojimui tirpalas) ar 3 % "Sanosil Super 25 Ag" (standartinio efektyvumo paruoštas vartojimui tirpalas).
 • Dezinfekantas gali būti naudojamas rankinio purkštuko pagalba (pvz.: "Sanospray 5000") ar išpurškiamas šalto rūko įrenginio pagalba.
 • Šiam tikslui labai sėkmingai naudojamas "Sanosil Turbofogger", portatyvinis, veikiantis nuo elektros srovės šaltinio pneumatinis įrenginys, kurio pagalba galima greitai ir veiksmingai rūku apdoroti didelius paviršius.
 • Mažesnės patalpos: naudojant "Turbofogger" sistemingai ir kruopščiai išpurškiami visi paviršiai (grindys, sienos, lubos, kolonos, sijos ir kt.).
 • Dozavimas: 50 ml  6% "Sanosil Super 25 Ag" tirpalo į 1 m2.
 • Didelėse patalpose naudojamas galingesnis šalto rūko įrenginys "Sanosil Sanomat".
 • Šis įrenginys pastatomas prie atvirų durų ar ventiliacijos vamzdžių.
 • Galinga oro srovė per labai trumpą laiko tarpą paverčia didelį dezinfektanto kiekį smulkaus rūko dalelėmis.
 • Aerozolis pasiekia visas atokiausias kerteles ir išdezinfekuoja didelius paviršius.
 • Dozavimas: 1 litras ml  6% "Sanosil Super 25 Ag" tirpalo 100 m3oro.
 • Dezinfekuojami visi mobilūs įrenginiai ir įrankiai, kurie prieš tai buvo pašalinti iš patalpų (net šluotos, kastuvai, grėbliai, kibirai, girdyklos ir kt.).
 • Šiam tikslui rekomenduojamas "Sanosil Turbofogger".
 • Maži paviršiai gali būti apipurškiami naudojant  rankinį purškiklį Sanospray 5000.
 • Dezinfekuojamos visos kitos patalpos (...smėlis).
 • Grindų apdorojimui naudojamas 100 ml/m2  3% "Sanosil Super 25 Ag"tirpalo, kuris išpurškiamas su Sanospray 5000 ar palaistant laistytuvu.

Naudojant "Sanosil" dezinfektantą pasiekiamas produkcijos augimas, padidėja apyvarta
 • Dažniausias dezinfekcijos metodas yra dezinfekavimas karštu rūku, naudojant dezinfekantus formaldehido pagrindu.
 • Produktai aldehido pagrindu gali būti pagaminami sąlyginai mažesnėmis kainomis ir yra žinomi kaip „labai efektyvūs“.
 • Tačiau šie produktai turi vieną labai svarbią neigiamą savybę: formaldehido poveikis imuninei sistemai pasireiškia įleisdamas, taip vadinamus, infekcinius mediatorius (Histaminas).
 • Formaldehidas sukelia odos, kvėpavimo takų ir akių sudirginimus net esant labai mažai jų koncentracijai.
 • Rimtų alerginių reakcijų pasireiškimo rizika yra labai didelė asmenims, kurie turi reguliarų kontaktą su aldehidais.
 • Be to, įrodytas aldehidų kancerogeninis efektas ir centrinės nervų sistemos pakenkimas.
 • Dėl didelio dezinfekantų aldehido pagrindu toksiškumo išvalytos patalpos turi būti vėdinamos mažiausiai 3 dienas, kol bus galima patalpinti naują paukščių partiją.
 • Dezinfekuojant nekenksmingais "Sanosil" produktais, nauja paukščių partija gali būti įleidžiama labai greitai (kaip taisyklė, po 1 dienos).

"Sanosil" dezinfekcijos programa auginimo eigoje
Pastovaus "Sanosil" dezinfektanto naudojimo programos esmė, visų pirma, tame, kad naikinami infekcijos agentai gyvūnų auginimo zonoje, antra - atliekama infekcijos paplitimo partijos viduje prevencija.
Nustačius kritines infekcijos vietas pagal p. 2.1, galimi infekcijos šaltiniai sistemingai eliminuojami/minimizuojami.

Kiaulės/paršeliai
 • Reguliarus plovimas šiltu vandeniu ir valymas šepečiu sumažina odos infekcijų ir uždegimų pavojų.
 • Paršavedės plovimas prieš ją patalpinant į gimdyklą taip pat duoda gerus rezultatus.
 • Žaizdos ir įkandimai turi būti dezinfekuojami alkoholio preparatais ar su Sanosil S003.

Mastito profilaktika
 • Karvė nuolat yra veikiama išorinių veiksnių, kurie silpnina jos apsauginius barjerus.
 • Karvės mastitu dažniau serga tvartiniu laikotarpiu.
 • Šiuo laikotarpiu sergamumas padidėja dėl prastos tvartų ventiliacijos.
 • Karvės išskiria daug šilumos ir drėgmės, dėl to tvarto temperatūra pakyla, o šilta aplinka sudaro palankias sąlygas bakterijoms daugintis.
 • Tai padidina tvarto užterštumą bakterijomis, kurios sukelia tešmens uždegimą.
 • Daugiausiai infekcijų kyla ten, kur karvių laikymo vietos buvo labiausiai užterštos žarnyno bakterijomis.Ilgalaikis mechaninis melžiklių poveikis vienaip ar kitaip veikia tešmens epitelį.
 • Jeigu melžimo aparatai naudojami, sumontuoti ar prižiūrimi neteisingai, neigiamas melžimo įrangos poveikis sustiprėja ir tešmens epitelis pažeidžiamas.
 • Tuomet tešmens atsparumas susilpnėja ir padidėja rizika susirgti mastitu.
 • Kai kurias mastitą sukeliančias bakterijas melžikliai gali pernešti nuo vieno ketvirčio ant kito ir nuo vienos karvės ant kitos.
 • Melžiklio sukelti tešmens ar spenio pažeidimai yra puiki vieta bakterijoms daugintis.
 • Reguliari tešmenų, spenių melžimo agregatų ir vamzdynų priežiūra, dezinfekcija sumažina mastito infekcijų pavojų.
 • Sanosil Super 25 naudojimas 50% sumažina naujas infekcijas.

Profilaktikos priemonės
 • Karvių laikymo vietos turi būti išvalytos ir išdezinfekuotos 4-6 % Sanosil Super 25 tirpalu ( 40-60 ml  Sanosil Super 25 koncentrato 1 litrui vandens) ne vėliau kaip likus 1 val. prieš melžimą.
 • Prieš melžimą karvių speniai švariai nuplaunami ir nuvalomi vienkartiniu rankšluosčiu.
 • Prieš uždedant melžiklius speniai turi būti sausi ir švarūs.
 • Po melžimo atliekama spenių dezinfekcija 2 % Sanosil Super 25 tirpalu ( 20 ml sanosil Super koncentrato 1 litrui vandens.
 • Kiekvienas spenys atskirai panardinamas  į Sanosil Super 25 tirpalą 10 sekundžių.
 • Dezinfekciniame tirpale spenys panardinamas į 3-4 cm gylį (tiek maždaug apima  melžiklis).
 • Kiekvienas spenys atskirai apipurškiamas Sanosil Super 25 tirpalu.
 • Dezinfekcinis tirpalas purškiamas ne iš šono, bet vertikaliai iš apačios.
 • Nupurškiamas visas spenio paviršius (3-4 cm), kurį apima melžimo aparatas.
 • Po melžimo švariai išplaunami ir išdezinfekuojami melžimo aparatai, pieno linijos  plovimas ir  dezinfekcija atliekama 4-5 % Sanosil Super 25 tirpalu (40-50 ml  Sanosil Super 25 koncentrato 1 litrui vandens). Po dezinfekcijos praplovimas nereikalingas.
 • Melžiant laikomasi asmens higienos reikalavimų.

Sanosil Super 25  poveikio Snukio ir nagų ligos sukėlėjams tyrimo rezultatai
Belgrado  Universiteto Veterinarijos medicinos fakultetas atliko Sanosil Super 25  poveikio Snukio ir nagų ligos sukėlėjams efektyvumo tyrimą.
Pavyzdžio pavadinimas: Sanosil Super 25;
Efektyvumo įvertinimas laboratorijos sąlygomis in/vivo;
Prekinis ženklas: Sanosil® Super 25;
Gamintojas: SANOSIL®,  Šveicarija.
Eksperimentinis tyrimas dėl universalaus dezinfektanto Sanosil Super 25 veikimo kai kuriems virusams laboratorijos sąlygomis (in/vivo) parodė gerą dezinfekavimo poveikį esant 2 % tirpalui po 10 minučių ( 15 min. su organika);
Vadovaujantis šiais rezultatais, galima tvirtinti, kad dezinfektantas Sanosil Super 25 pagal kokybę ir efektyvumą, atitinka palyginus su kitais tokiam pat tikslui naudojamais preparatais.
Tyrimas
Snukio ir nagų liga (SNL) tai labai užkrečiama virusinė liga greitai plintanti naminių ir laukinių kanopinių  gyvulių, o taip pat žmonių, dramblių, meškų, šunų, kačių ir laboratorinių gyvūnų (pelių, triušių, žiurkėnų ir kt.) bei kitų gyvūnų liga.Ligos sukėlėjas virusas (be apvalkalo) iš šeimos Picorna viridae, - Aphtovirus. Šioje virusų grupėje yra didelė grupė Coxackie A ir B, ECHO ir kt.
Iki šių dienų aprašyti 7 SNL virusų antigenų tipai ir daugiau nei 80 potipių, tai yra dar labiau apsunkina epizoologinę situaciją bei diagnozę ir veterinarines- sanitarines procedūras.
SNL turi daug specifinių elementų jo epizoologijoje ir tai susiję su specifinėmis virusų savybėmis.
Ligos paplitimui ir išvystymui įtakos turi viruso virulentiškumas, individualus jautrumas, perdavimo būdas ir labai svarbu viruso atsparumas aplinkos faktoriams bei atsparumas dezinfekcijai taip pat.  
Todėl labai svarbu parinkti efektyvią priemonę veterinarijos - sanitarijos darbui ( valymui ir dezinfekavimui, kadangi tai svarbiausias veiksnys  nustatyto SNL viruso sunaikinimui.
Kaip ir kiti Picorna šeimos virusai, SNL virusas atsparus eteriui, chloroformui, acetonui, skalbimo priemonėms; ir jautrus fenolui, rūgštims, bazėms,  krezolui, chlorkalkėms.
Virusas jautrus pH koncentracijos pasikeitimui (>9 nužudo  ir <6 inaktyvuoja). Išaktyvuoja ir aukšta temperatūra, VU spinduliai.
Žema temperatūra, glicerinas ir sausinimas konservuoja virusą.
Dažniausiai naudojama dezinfekcijos priemonė daugumai virusų ir infekcinėms ligoms tai 2 % NaOH (pH 11) pridedant chlorkalkių 5 % ar valgomosios druskos (10 %) žiemą.
Prieš SNL naudojamos silpnos rūgštys:  0,2 % pieno rūgštis, citrinos rūgštis ( pH 3) ir kt.
Pasaulyje vyksta tiriamieji darbai ieškant naujų profilaktikos ir kovos su šiuo virusų  priemonių.
H2O2 pagrindu paruoštos priemonės yra plačiai naudojamos šiam tikslui.
Medžiagos
SNL virusas ( tipas A5, titras 10 - 6)
Albuminas (galvijų)
Sanosil Super 25 ( darbiniai tirpalai: 2% ir 5%)
Medžiagos kultūra MDBK
 
EAGLE vidut.
 

Įrankiai ir įrengimai laboratoriniam darbui
Metodai
Atlikome preliminarius ir pagrindinius testus su dezinfektantu Sanosil Super 25 taip , kaip rekomenduoja gamintojas (Vartojimo instrukcijoje).
Preliminarus testas parodė, kad užtenka minimalios 10 min. trukmės inaktyvacijai su 2% tirpalu ir 5 min. su 5% tirpalu. Pagrindinis testas parodė, kad esant 1% galvijų albumino užteršimui pakanka 5% tirpalo koncentracijos ir 10 minučių trukmės dezinfekcijos, o esant 2% tirpalo koncentracijai -25 minučių trukmės dezinfekcijos.
Laboratorinio tyrimo metu mes naudojome  Sanosil Super 2 ir 5 % tirpalus, kaip nurodo gamintojas.
Tirpalas paruoštas iš vandenilio peroksido, pridedant sidabro, yra skaidrus, bekvapis vandens tirpalas. Į mėgintuvėlius su dezinfektantu mes įdėjome titruotą ir inkubuotą kambario temperatūroje ( 18-20 0C) virusą. Ekspozicijos laikas buvo 1,5 ,10, 15, 30, 60 minučių.
Neutralizuotas dezinfekcinis tirpalas ir mūsų turėtas virusas buvo įskiepijamas į  ląstelinę kultūrą MDBK ir laukėme viruso pasireiškimo citopatogeninio efekto (CPE) po 24, 48,52 val.
Rezultatai
Sanosil Super 25 dezinfektanto efektyvumo duomenys SNL virusui, kuriuos gavome patikrinę ląstelinę kultūrą MDBK, pateikiami lentelėje:
1 Lentelė. Dezinfekanto efektyvumas be organinės taršos
 
Laikas
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Dezinfektanto koncentracija
 Titruotas virusas
Be albumino
2 %
5 %
+
+
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
 
Legenda: Yra CPE (+), Nėra CPE  (-)
 
 2 Lentelė. Dezinfekanto efektyvumas su 1 %  albumino organinė tarša
 
Laikas
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Dezinfektanto koncentracija
 Titruotas virusas
Be albumino
2 %
5 %
+
+
+
-
-
-
+
+
-
-
-
-
 
Legenda: Yra CPE (+), Nėra CPE  (-)

IŠVADOS
 • Darbinis 2% Sanosil Super 25 tirpalas padaro neaktyviu  SNL CPE  virusą po 10 minučių, o 5% tirpalas - po 5 minučių ( be albumino).
 • Darbinis 2% Sanosil Super 25 tirpalas padaro neaktyviu  SNL CPE  virusą po 15 minučių, o 5% tirpalas po - 10 minučių ( su albuminu).
 • SNL epidemijos (infekcijos) metu ir dirbant laboratorinėmis sąlygomis yra įmanoma naudoti Sanosil Super 25 dezinfektantą paviršių, įrengimų ir įrankių, rankų ir rūbų dezinfekcijai.
 • Naudojant lauko sąlygomis dezinfekuojant įrengimus, fermų  patalpas, aikšteles ir kt., kur diagnozuota SNL, rekomenduojama atlikti tolesnius lauko tyrimus.

Ventiliacija 
Gera ir efektyvi ventiliacija - labai svarbus veiksnys oro apytakai užtikrinti ir amonio koncentracijai mažinti.
Vietovėse, kur ore susidaro didelis kiekis dulkių, rekomenduojama įrengti ventiliacijos sistemas su filtrais, sulaikančiais elektrostatines daleles/dulkes, o taip pat galingas ultravioletines lempas oro dezinfekcijai. 

Gyvūnų geriamo vandens tiekimo sistemų dezinfekcija
 • Neišvalytas ir užkrėstas vanduo, ilgi vamzdynai ir užterštas ekskrementais geriamas vanduo - štai idealios sąlygos daugintis visų rūšių bakterijoms.
 • Vandens užkrėtimas E. coli -dažniausiai pasitaikanti ir labiausiai įgrisusi problema, dėl kurios atsiranda diarėja ir mažėja pelnas.
 • Standartinis sprendimas – vandens dezinfekavimas.
 • Dezinfekuojant vandenį veiksmingu Sanosil, visi infekcijos šaltiniai agentai patikimai eliminuojami, o vandens skonis ir kvapas nepakinta.
 • Sanosil taip pat naudojamas geriamo vandens rezervuarų, geriamo vandens tiekimo sistemų dezinfekcijai.
 • Geriamo vandens sistemos visų pirma išvalomos, kaip nurodyta.
 • Po to į paduodamo vandens vamzdį įmontuojama dozavimo sistema.
 • Automatinis tikslus Sanosil kiekio dozavimas garantuoja tinkamų dozių naudojimą.

Pašarai
Jeigu gamintojas užtikrina gerą pašarų kokybės kontrolę, jie dažniausiai nekelia infekcijos pavojaus. Vis dėlto būtina įgyvendinti keletą prevencijos priemonių. 
 • Periodiškai būtina ištuštinti, išvalyti ir su 6% "Sanosil" tirpalu išdezinfekuoti pašarų paskirstymo ir gamybos sistemas, įskaitant silosus;
 • Transportuoti pašarų komponentus ir pašarus švariuose ir uždaruose transporto įrenginiuose, apsaugotuose nuo dulkių;
 • Mažinti drėgnumą, kad išvengti pelėsių atsiradimo;
 • Kontroliuoti, kad prie pašarų nepatektų graužikai, paukščiai ir vabzdžiai.

Pakratai
Gerai parinkti pakratai dažniausiai nekelia didelio infekcijos pavojaus. Jie turi būti saugomi sausai, apsaugant nuo purvo ir dulkių. Pakratus reikia transportuoti švariose, uždarose transporto priemonėse, apsaugotose nuo dulkių. Jeigu pakratų kokybe abejojama, jie paskleidžiami ir dezinfekuojami 3% „Sanosil Super 25 Ag“ tirpalu.

Personalas ir lankytojai
Fermų personalas, tiekėjai, lankytojai kelia vidutinį pavojų kaip infekcijų nešėjai. Kelios priemonės minimizuoja pavojų
Įrengimai ir įrankiai
 • Ribojamas skaičius asmenų, galinčių patekti į fermos patalpas;
 • Leidžiama įeiti tik technologinio proceso dalyviams;
 • Draudžiamas įėjimas asmenims, kurie turėjo kontaktų su ligotais paukščiais, gyvūnais;
 • Įrengiami higieniniai barjerai prie įėjimų į patalpas;
 • Keičiami batai ir rūbai prieš įeinant į paukščių auginimo patalpas;
 • Įrengiamos mirkymo vonelės su 6% „Sanosil Super 25 Ag“ tirpalu  batams arba batai dezinfekuojami prieš įeinant į paukštidę;
 • 3% „Sanosil Super 25 Ag“ tirpalu plaunamos rankos.
Visos mašinos, įrengimai ir įrankiai (karučiai, šluotos, kastuvai ir kt.) turi būti dezinfekuojami su 3% „Sanosil Super 25 Ag“ tirpalu prieš juos įnešant į fermą. Būtina dezinfekuoti transporto padangas ir ratus.
Graužikai ir vabzdžiai
Graužikai (pelės, žiurkės) ir vabzdžiai (musės) kelia labai rimtą pavojų kaip infekcijos pernešėjai ir juos būtina labai griežtai kontroliuoti. Graužikai naikinami spąstais ir nuodais. Vabzdžiai naikinami lipniomis juostelėmis ir elektriniais spąstais. Specialistai gali pagelbėti įgyvendinant šias kontrolės priemones.

 "Sanosil" produktų - apžvalga
3% "Sanosil Super 25  Ag" tirpalas ("Sanosil S003 Ag")
 • 3% "Sanosil Super 25 Ag" tirpalas efektyvus, universalus, plataus panaudojimo spektro dezinfektantas;
 • Efektyvus prieš bakterijas, virusus, grybelius, pelėsius ir mieles daug kartų patikrintas ir patvirtintas;
 • Kaip oksidatorius naudojamas vandenilio peroksidas;
 • Pagrindinė 3% "Sanosil Super 25 Ag"tirpalo savybė tame, kad šis produktas yra veiksminga ir patikima dezinfekcijos priemonė;
 • Šiai dienai nežinomi jokie mikroorganizmai, kurie būtų atsparūs "Sanosil" poveikiui;
 •  Norint pasigaminti 3% "Sanosil Super 25 Ag" tirpalą, 1 litrui vandens naudojama 30 ml "Sanosil Super 25  Ag" koncentrato.

6% "Sanosil Super 25 Ag" tirpalas ("Sanosil S006 Ag")
 • 6% "Sanosil Super 25 Ag" dėl didesnės koncentracijos yra efektyvesnis.
 • Reikalingas mažesnis ekspozicijos laikas nei dezinfekuojant su 3 % Sanosil tirpalu. 
 • 6% "Sanosil Super 25 Ag" specialiai skirtas šalto rūko įrenginiams, kurie naudojami pastatų dezinfekcijai.
 • Didesnė vandenilio peroksido koncentracija gali sukelti lengvą odos sudirginimą, jeigu neatskiestas tirpalas patenka ant odos. 
 • Odos sudirginimas nėra pavojingas.
 • Saugoti nuo patekimo į akis;
 • Norint pasigaminti 6%  "Sanosil Super 25 Ag" tirpalą, 1 litrui vandens naudojama 60 ml  „Sanosil Super 25 Ag“  koncentrato.
Koncentruotas dezinfektantas "Sanosil Super 25 Ag"
 • "Sanosil Super 25 Ag“ – tai koncentruotas dezinfektantas.
 • „Sanosil Super 25 Ag “atskiestas iki naudojamos koncentracijos yra nepavojingas žmonėms ir gyvūnams;
 • Neatskiestas „Sanosil Super 25 Ag“ – stiprus oksidatorius ir gali sukelti odos nudegimus ir akių pažeidimus.
 • Būtina laikytis visų saugos instrukcijų, mūvėti apsauginius akinius ir apsaugines pirštines.
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą

 
 
 
 
 
Pneumatinis šalto rūko generatorius "Sanosil Turbofogger"
 • "Sanosil Turbofogger" - tai portatyvinis pneumatinis šalto rūko generatorius, kuris pagamina labai smulkius "Sanosil" dezinfektanto rūko lašelius, gerai padengiančius dezinfekuojamus paviršius.
 • Naudojamas mažose ir vidutinėse patalpose.
 • Greita turbina (18 000 aps./min.) sukuria oro srautą, kurio debitas iki 50 litrų/sekundę.
 • Specialaus purkštukas susmulkina dezinfekantą į labai smulkius rūko pavidalo lašelius.
 • Tikslus reguliavimas leidžia nustatyti norimą lašelio dydį - nuo labai smulkių, iš kurių sudarytas sausas rūkas, iki stambesnių, sudarančių drėgną rūką.

Portatyvinis rankinis purkštuvas "Sanosil Sanospray 5000/8000"
 • Sanospray – tai rankiniai purškimo įrenginiai pritaikyti naudoti "Sanosil" dezinfektantą paviršių dezinfekcijai.
 • Slėgis sukuriamas rankiniu būdu.
 • Dezinfekcijos tirpalas išpurškiamas plokščia srove, kurios apdorojamo paviršiaus sudaro maždaug 50 cm.  

 
 
 
Šalto rūko generatorius "Sanosil Easy Fog"
 • "Sanosil Easy Fog" portatyvinis nuo elektros šaltinio maitinamas šalto rūko įrenginys "Sanosil" dezinfektantą paverčia smulkiomis aerozolio dalelėmis.
 • Įrenginys skirtas paviršių mažų ir vidutinių patalpų ir paviršių dezinfekcijai. Variklis sukasi 20000 aps. per min., jo pagalba sukuriama stipri oro srovė.
 • Smulkios dezinfektanto dalelės išpurškiamos per nailoninius purkštukus ir pasieka sunkiai prieinamas vietas ir kampus.

 
 
 
 
 
 
Portatyvinė laboratorija
 • Idealus instrumentas greitai ir ekonomiškai mikrobiologinės higienos kontrolei po kiekvienos dezinfekcijos procedūros.
 • "Sanosil Minilab" sudaryta iš kompaktiško inkubatoriaus su specialiais mėginių mėgintuvėliais ir jų stovas.
 • Mėginys paimamas dezinfekcijos vietoje nugramdant arba pamirkant.
 • Mėgintuvėliuose kultūros inkubuojamos nuo 24 iki 72 valandų.
 • Rezultatai interpretuojami, palyginant bakterijų kultūrų augimo tankumą su pavyzdžiais, esančiais dokumentacijoje, kuri pateikiama kartu su mini laboratorija.

 
 
 
Kultūrų auginimo terpė
 • Speciali agaro kultūra leidžia lengvai įterpti ir lengvai apskaičiuoti rezultatus, tam nereikalingi profesionalai.
 • Inkubacija atliekama mėginį paimant dezinfekcijos vietoje nugramdant arba pamirkant.
 • Mėgintuvėliuose kultūros inkubuojamos nuo 24 iki 72 valandų.
 • Po inkubacijos rezultatai interpretuojami palyginant bakterijų kultūrų augimo tankumą su pavyzdžiais, esančiais dokumentacijoje, kuri pateikiama kartu su mini laboratorija.
Komplekte yra tokios kultūrų terpės:   
 • Hygicult TPC (raudonas pagrindas ) - bendras bakterijų skaičius.
 • Hygicult E/G-Gur (mėlynas pagrindas ) - Enterobacteria / E.coli nustatymui.
 • Hygicult E (violetinis pagrindas) - Enterobacteria nustatymui.
 • Sausa kultūra TPC - Bendras bakterijų skaičius vandenyje, 1 ml.
 • Hygicult Y&F (geltonas pagrindas) - mielių ir pelėsių nustatymui.
 • Techniniai duomenys / komplektacija: įpakavimas:1 dėžutė su 10 mėgintuvėlių su agaro kultūros terpe.
 • Galiojimo laikas: 6 mėn.
 • Pridedamos spalvotos instrukcijos.
 
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose
Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose