Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija
 • Lietuvos Respublikos Visuomenės Sveikatos Centras biocidui Sanosil Super 25 AG patvirtino leidimą šią priemonę naudoti gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcijai.
 • Autorizacvijos liudijimas Nr. BSV. 10-2678 (16.6.1 10.14)-(A-020304PNO261157/A-16-99).
Naudojimas:
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojami 3% , o norint sunaikinti pelėsį -12 % Sanosil Super 25Ag koncentracijos darbiniai tirpalai.
 • Prieš atliekant dezinfekciją, vidiniai vėdinimo kanalų paviršiai nuvalomi mechaniškai naudojant rankines ir mechanines ortakių valymo priemones (rotacinius šepečius, ortakių plovimo ir valymo įrangą).
 • Valymo procedūros pradedamos nuo viršutinės pastato dalies arba atliekamos tikslingiausiu būdu.
 • Valymo metu vengiama dulkių patekimo į gyvenamąsias patalpas (uždaromos patalpose esančios oro ventiliavimo bei vėdinimo grotelės ir sklendės).
 • Valymo metu naudojamos tinkamos plovimo ir valymo priemonės.
 • Nuvalyti vidiniai vėdinimo kanalų paviršiai dezinfekuojami rankiniu būdu, šalto rūko generatorių ar žemo slėgio purkštuvų pagalba (pagal įrenginių naudojamo instrukcijas), taip, kad paviršius išliktų drėgnas ne mažiau, kaip 30 min.
 • Nuvalomi ir išdezinfekuojami ortakių grotelių ir sklendžių paviršiai.
 • Sanosil Super 25Ag darbinio tirpalo išeiga priklauso nuo dezinfekuojamo ortakio skerspjūvio:
  • Kai skerspjūvis 10 cm. - išeiga 0,8 L. 10-čiai metrų ortakio
  • Kai skerspjūvis 20 cm. - išeiga 1,6 L. 10-čiai metrų ortakio
 • Kai oro trauka ortakyje didelė ir ortakiai greičiau išdžiūva, biocido išeiga didinama tiek, kad vidiniai ortakių paviršiai išliktų drėgnais ne mažiau, kaip 30 min.
 • Jeigu aplinkinio oro temperatūra aukšta ir ortakiai išdžiūva labai greitai, dezinfekcijos procedūra kartojama.
Šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekcijai naudojami 3,0 %, o norint sunaikinti pelėsį -12 % Sanosil Super 25Ag koncentracijos darbiniai tirpalai.
 • Prieš atliekant dezinfekciją, vidiniai šiukšlių šalintuvų-vamzdžių paviršiai, naudojant rankinius ir mechaninius tam tikslui pritaikytus valymo įrenginius nuvalomi mechaniškai.
 • Nuvalyti vidiniai šiukšlių šalintuvų-vamzdžių paviršiai dezinfekuojami rankiniu būdu, šalto rūko generatorių ar žemo slėgio purkštuvų pagalba (laikomasi tvarkos, nurodytos įrenginių naudojimo instrukcijose).
 • Po išpurškimo, vidinis valomų šiukšlių šalintuvų-vamzdžių paviršius turi išlikti drėgnas ne mažiau kaip 30 min.
 • Sanosil Super 25Ag darbinio tirpalo išeiga šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekcijai:
  • kai šiukšlių šalintuvas 0,5 m. skersmens-3,5 L. 10-čiai metrų vamzdžio.
Atsargumo priemonės
Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo:
 • ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios namo gyventojai privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai uždengti vėdinimo kanalų angas butuose;
 • suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą Sanosil Super 25Ag darbinį tirpalą;
 • informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti rūko/ aerozolio;
 • užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos;
 • įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus valandai po dezinfekcijos procedūros pabaigos;
 • Dėmesio!: negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valandą po jos bus sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama.
Šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekciją atliekanti įmonė privalo:
 • ne vėliau kaip prieš tris dienas iki šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekcijos pradžios gyventojai privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą;
 • rekomenduoti gyventojams šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekcijos metu be būtino reikalo nesinaudoti šiukšlių šalintuvais, šiukšlių konteinerių laikymo patalpomis ir laiptine;
 • užtikrinti, kad šiukšlių konteinerius  prižiūrinčios ir išvežančios įmonės būtų laiku įspėtos apie numatomus atlikti dezinfekcijos darbus, jų pradžią ir pabaigą;
 • dezinfekcijos metu privalo laiptinėse sandariai uždengti šiukšlių šalintuvų šiukšlių išpylimo dangčius, patikrinti ar patikimai uždarytos šiukšlių konteinerių laikymo patalpos;
 • įspėti gyventojus, šiukšlių konteinerius  prižiūrinčios ir išvežančios įmones, kad šiukšlių šalintuvų-vamzdžiais galima naudotis praėjus ne mažiau kaip valandai po dezinfekcijos procedūros pabaigos.
Biocidinius produktus naudokite saugiai.
Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose
Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose