Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų
 • Nuo 2006 metų Lietuvos Respublikoje sugriežtintas nuotekų tvarkymo reglamentas (2006 m. gegužės 17 d. LR AM Įsakymas Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“). 
 • Reglamentas nustato pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos ir reikalauja, kad veiklos vykdytojas, išleidžiantis gamybines nuotekas į gamtinę aplinką, teisė aktų nustatyta tvarka turi vykdyti teršalų bei kitų parametrų, kurių išleidimas reglamentuotas leidime, matavimus ir kontrolę.
 • Visuomeniniuose pastatuose, kuriuose įrengti visų tipų plaukimo/maudimosi baseinai, pirtys, vykdoma poilsio organizavimo, kultūrinė ir sporto veikla, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, privalo kontroliuoti tokius parametrus: pH, ChDS, BDS, chlorą (aktyvųjį).
 • Didžiausia leidžiama chloro koncentracija išleidžiamose nuotekose negali viršyti 0,6 mg litre.
 • Tuo tarpu norint patikimai išdezinfekuoti vandenį, pagal patvirtintą higienos normą HN 1009:2005, uždarųjų baseinų vandenyje turi būti 0,5–2,0 mg/l), o lauko baseinų – nuo 0,5 iki 3,0 mg/l liekamojo aktyviojo chloro koncentracija (kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai.
 • Esant tokiai chloro koncentracijai, gali kilti problemų, susijusių su chloru užterštų  nuotekų išleidimu į komunalinių nuotekų nuotekyną.
LR higienos norma (LR SAM Ministro įsakymas Nr. V-380 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ pakeitimo) nustatė, kad baseinų vandens dezinfekcijai leidžiama naudoti vandeninius vandenilio peroksido tirpalus. Tokio dezinfektanto koncentracija baseino vandenyje turi sudaryti 50-80 ppm 1 m3.
 
Dezinfekantas Sanosil Super 25 AG  baseinų vandens  dezinfekcijai
Visos dezinfekcijos procedūros turi būti atliekamos laikantis nacionalinių normatyvų, numatytų įstatyminiuose ir poįstatyminiuose aktuose, reikalavimuose bei instrukcijose.
 • Lietuvos rinkoje jau yra sertifikuota plataus veikimo universali dezinfekcijos priemonė Sanosil Super 25 Ag, kurią gamina pasaulyje gerai žinoma Šveicarijos kompanija „Sanosil Ltd“.
 • Ši kompanija  taip pat pateikia rinkai įvairius įrengimus dezinfektanto išpurškimui ir dozavimui, matavimo priemones o taip pat fermentinius preparatus, kurie naudojami riebalų suskaidymui, nuplovimui ir nuvalymui bei nuotekų sistemų darbo sutvarkymui.
 • Išskirtinė Sanosil dezinfektanto ypatybė tame, kad jis pagamintas iš vandenilio peroksido ir sidabro, kurių kiekvieno baktericidinės savybės labai gerai žinomos jau seniai.
 • Specialių priedų dėka šie du komponentai sujungiami į stabilų tirpalą, kuris pasižymi žymiai geresnėmis savybėmis, negu kiekvienas iš šio produkto komponentų atskirai.
 • Sanosil veikimo principas labai parastas: vandenilio peroksidas reaguoja su mikroorganizmų apvalkalais ir juos „sudegina“, o sidabras nukenksmina netekusius apvalkalų branduolius.
 • Antimikrobinis dezinfektanto Sanosil efektas pasireiškia nesukeldamas pašalinio efekto, jis naikina visas patogenines bakterijas, amebas, bioplėveles, grybus, pelėsius ir virusus.
 • Sanosil pasižymi visa eile labai naudingų savybių: platus dezinfektanto panaudojimo diapazonas, gerai padengia apdorojamą paviršių, neturi efektyvumo pertrūkių, apsaugo nuo pakartotino apkrėtimo, neužteršia apdorojamų paviršių,  nesukelia bakterijų rezistentiškumo, efektyvus vandenyje prie 0-950 С.
 • Atskiestas neturi kvapo, po dezinfektanto panaudojimo nereikalingas jo nukenksminimas ir nuplovimas.
 • Sanosil efektyvumas patvirtintas apie 200 tyrimų, kuriuos atliko pasaulyje gerai žinomi institutai.
 • Įrodytas dezinfektanto efektyvumas daugeliui pavojingų  patogenų – tame tarpe prieš ŽIV, herpiui, hepatitui B, gripui A, poliomielitui, cholerai, legionelei, meningitui, snukio ir ragų ligai mikoderinams, pelėsiams, grybams, mielėms ir sporoms, iš viso daugiau 150 mikroorganizmų.
 • Sanosil efektyvus ne tik paviršių ir vandens dezinfekcijai.
 • Ši dezinfekcijos priemonė taip pat naudojama oro dezinfekcijai - įvairių oru sklindančių ligų, epidemijų ir pandemijų prevencijai, patalpų kondicionavimo ir ventiliacijos sistemų dezinfekcijai siekiant sunaikinti mikroorganizmus, kurie susikaupia didelių pastatų ventiliacijos sistemose.
 • Kaip 2 tipo biocidas – visuomenės sveikatos priežiūros dezinfektantas – Sanosil Super 25 Ag naudojamas dezinfekuoti sienas, grindis, tualetus, paviršius, medžiagas, įrangą, baldus pramonėje, visuomeninės paskirties vietose, sveikatos priežiūros įstaigose,  vandenį plaukimo baseinuose, pirtyse ir kitose įstaigose.
 • Kaip 4 tipo biocidas – maisto dezinfektantas - Sanosil Super 25 naudojamas dezinfekuoti maisto ir gėrimų ruošimo, laikymo ir naudojimo įrangą, talpyklas, naudojimo priemones, vamzdynus ir paviršius.
 • Skirtingai nei kitos dezinfekavimo priemonės, kurios veikia chloro, bromo, peracto (viršacto) rūgšties, formaldehido, ar kt. medžiagų pagrindu, Sanosil per trumpą laiką biologiškai degraduoja 100%, kadangi vandenilio peroksidas suskyla į vandenį ir deguonį 
Produkto aprašymas
 • Geras šio produkto stabilumas užtikrina ilgą sandėliavimo periodą.
 • Produktas išlieka stabilus aukštoje oro/vandens temperatūroje.
 • Prie aukštos temperatūros jo efektyvumas net padidėja.
 • Dėl ilgalaikio efekto ir puikių charakteristikų, neleidžiančių užteršimui atsinaujinti, šis produktas labai tinka baseinų vandens dezinfekcijai.
 • Sanosil Super 25 Ag ypač efektyviai apsaugo vandens užteršimą nuo bakterijų ir virusų.
 • Naudojant baseinuose sumažėja vandens sunaudojimas.
 • Neauga dumblai ir nesusidaro nuosėdos.
SANOSIL SUPER 25 Ag naudojamas privačiuose ir viešuose baseinuose
Filtrai
Filtrai – baseinų širdis. Tam, kad jie atliktų savo vaidmenį, juos reikia gerai prižiūrėti ir tik tada jie gali gerai funkcionuoti. Jeigu baseinuose naudojamas Sanosil Super 25 Ag, filtrai turi būti užpildyti perplautu kvarciniu smėliu. Šio smėlio granulių dydis turi atitikti gamintojo techninius reikalavimus. Reikia vengti kalkių, bet jeigu yra būtina, kalkių kiekis negali viršyti 5%.
Baseino forma
Privatūs baseinai dažnai nebūna stačiakampiais, o turi įvairias išgaubtas formas.Jeigu baseino forma labai sudėtinga, apsunkinama vandens tėkmė,dezinfekcijos priemonė blogai pasiskirsto visame baseino vandens tūryje ir todėl net Sanosil Super 25 Ag, produktai negali gerai atlikti savo funkcijų. 
Įpurškimo reguliavimas
Prieš paleidžiant baseino funkcionavimo sistemas turi būti patikrinti vandens ir dezinfekcijos priemonių įleidimo įrenginiai, jie turi būti suderinti taip, kad būtų užtikrintas optimalus vandens ir dezinfektanto padavimas.
Išleidimas
Vanduo turi gerai cirkuliuoti ir per vandens surinkimo ir per vandens filtravimo   ir per išleidimo sistemas. Patalpose esantiems baseinams mūsų rekomenduojamas santykis per surinkimo sistemą ir per išleidimą turi būti: 70% per grąžinimo sistemą ir 30% išleidžiant. Atviruose baseinuose šis santykis turi būti 50%.
Vakuuminiai prietaisai
Baseino dugnas ir sienos turi būti reguliariai valomi vakuuminiais valytuvais. Galima naudoti rankinius ir automatinius įrenginius. Po kiekvieno valymo filtrai turi būti perplaunami.
Flokuliantai
Ir organines ir neorganines medžiagas į baseiną atneša vėjas, oro srovė arba jos patenka kartu su besimaudančiais. Daugelis iš šių priemaišų labai mažos. Todėl jos netrukdomai pareina pro filtrus ir dėl to pastoviai būna vandenyje. Laikui bėgant jų kiekis didėja ir vanduo darosi drumzlinas. Dėl flokuliantų poveikio jas sulaiko filtras. Filtro praplovimo metu šios dalelės pašalinamos iš baseinų vandens. Pagal Sanosil metodą mes rekomenduojame flokuliantą : Sano  - Flock, kurį galima įsigyti visose mūsų agentūrose ir pas platintojus. Mūsų specialistai jums padės apskaičiuoti mūsų produkto dozavimo lygį. Reikia pastebėti, kad nereguliarus flokuliantų naudojimas taip yra priimtinas, bet viešuose baseinuose juos reikia naudoti pastoviai.

Filtrų praplovimas
Visos dalelės, kurios pasilieka filtre, turi būti reguliariai iš jo išplaunamos. Taip vadinamas „filtro atnaujinimas“ atliekamas filtro praplovimo metu. Toks plovimas yra būtinas, jis ne tik išvalo vandenį, bet  sumažina Sanosil Super 25 Ag sunaudojimą. pH lygio reguliavimas - labai svarbus faktorius plaukimo baseinų rengimų funkcionavimui. Vanduo, kurio pH lygis yra optimalus, daro didelę įtaką ne tik dezinfektanto sunaudojimui, bet ir besimaudančiųjų komfortui.Įtekantis į baseiną šviežias vanduo, priklausomai nuo jo šaltinio (vandentiekio ar gręžinio vanduo) yra 5 - 10 °C ir jo pH lygis svyruoja nuo 6.9 iki 7.8 (nors pasitaiko ir nukrypimų). Kad pakelti vandens temperatūrą iki baseinų vandens lygio, naudojami šildytuvai ar saulės energija. Vandens pašildymo procese iš jo išgaruoja CO2 (anglies dvideginis). Dėl to mažėja vandens rūgštingumas ir didėja šarmingumas. Kadangi baseinų vandens idealus pH lygis yra 7.0 - 7.4, reikia imtis priemonių, kad šis lygis būtų atstatytas. Šiam tikslui naudojami pH-reguliatoriai.pH lygio sumažinimui naudojamas: Sano pH Minus. Priemonę galima įsigyti visose mūsų agentūrose ir pas platintojus. Mūsų specialistai jums padės apskaičiuoti mūsų produkto dozavimo lygį. 
Sanosil Super 25 Ag nekeičia vandens pH lygio, todėl nereikalinga mažinti pH lygio natrio hipochloritu.Jeigu plaukimo baseinų vandenyje naudojamas pH-reguliatorius, mes griežtai rekomenduojame, kad jis būtų įleidžiamas porcijomis: jeigu, pvz., reikia 1,5 litro 3% sieros rūgšties pH lygio sumažinimui 1.5, rekomenduojame, kad tai būtų atlikta per 5 kartus (porcijas) įterpiant po 0,3 litrus, tarp kiekvienos porcijos i įleidimo išlaikant intervalą mažiausia 15 minučių. Didelis baseino vandens pH, net jeigu jame nėra dezinfekuojančių medžiagų, sukelia akių sudirginimą ir sausina odą.Didelis baseino vandens pH taip pat skatina bakterijų ir dumblių augimą.

Vandens temperatūra
Skirtingai nei kiti populiarūs dezinfektantai, Sanosil Super 25 Ag yra stabilus prie aukštos vandens temperatūros.
Didžiausias efektyvumas pasiekiamass naudojant prie temperatūros iki  30 °C.
 
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą
 
Prietaisai, naudojami vandens parametrams matuoti
Dezinfekcijos procedūroms siūlome pilną dozavimo ir įterpimo prietaisų komplektą:
 
                                  
 Sanosil siurblys                  Dozavimo prietaisas     Matavimo juostelės       Mini Laboratorija               Sanosil purkštuvas
 
Žr. biocido registracijos pažymėjimo kopiją buklete.
Atsisiųsti bukletą
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose
Dezinfekcijos programa žuvininkystės ūkiuose