SANOSIL SUPER 25 Ag komunalinių nuotekų tvarkymui

SANOSIL SUPER 25 Ag komunalinių nuotekų tvarkymui
SANOSIL SUPER 25 savybės labai tinkamos šį dezinfekantą naudoti kaip oksidatorių nuotekų valymo procese, nes produktą lengva ir patogu naudoti, jis nereaguoja su amoniaku ir yra ypatingai selektyvus sulfidams bei paspartina antrinius oksidacijos procesus.
Svarbiausia SANOSIL SUPER 25 savybė jį naudojant nuotekų tvarkymui yra tame, kad galima kontroliuoti sieros vandenilį septinėse nuotekose ir dumble.
Šis procesas aprašytas žemiau.

SULFIDO KONTROLĖ
Antroji 1970 dešimtmečio pusė ir vėlesni metai pasižymi tuo, kad išsivysčiusiose šalyse dideliu mastu pasireiškė problemos, susijusios su sieros vandenilio susidarymu užterštose nuotekose.
Kai nuotekos gauna mažai ar visai negauna oro (po to kai tirpale esantis deguonis sunaudotas), aerobiniai mikroorganizmai pradeda įsisavinti deguonį iš ištirpusių druskų.
Iš pradžių atakuojami nitratai, po to – sulfatai, kurių yra žymiai daugiau nei nitratų, o to pasėkoje susidaro azotas ir sieros vandenilis. Sieros vandenilis yra labai nuodingas.
Kaip ir vandenilio cianidas, jis turi pašvinkusio kiaušinio kvapą ir patekęs į orą biologiškai reoksiduojasi į sieros rūgštį, kas sukelia betono ir ketaus, plieno ir vario koroziją.
Reguliavimas
Sieros vandenilio susidarymą nuotekose galima reguliuoti šiais keturiais būdais:
A) Prevencija
Užtikrinant papildomą oro padavimo šaltinį ar slopinant bakterinę sulfatų redukciją
B) Gydymas
Sulfido destrukcijos cheminė oksidacija
C) Sulaikymas
Sieros vandenilio konversija į nelakią formą, pvz., nusodinimas ar jonizacija
D) Maskavimas
Sieros vandenilio maskavimas jo nesuardant ir nenaudojant jo atsiradimo prevencijos priemonių.
Efektyviausiai sieros vandenilis kontroliuojamas a ir b metodais – jų metu pilnai ir negrįžtamai iš sistemų pašalinamas sieros vandenilis. Jeigu SANOSIL SUPER 25 įterpiamas prieš atsirandant septiko sąlygoms, jis užtikrina papildomą deguonies šaltinį mikroorganizmams ir padeda išvengti sulfato virsmo sieros vandeniliu:
2H2O2 = 2H2O + O2
Be to, esant neutraliam pH, kas dažnai pasitaiko nuotekose, bet koks sieros vandenilio kiekis, esantis nuotekose, per 15 - 60 min. oksiduojasi ir pavirsta į elementinę ar koloidinę sierą:
H2S + H2O2= 2H2O + S
Taip SANOSIL SUPER 25 užkerta kelią sieros vandenilio susidarymui ir lengvai suardo anksčiau susidariusį sieros vandenilį.
Teoriškai, vienai daliai sieros vandenilio masės reikalingos dvi dalys SANOSIL SUPER 25.
Praktikoje, optimizavus oksidatoriaus dozavimą oksidatorių įterpiant tokioje magistralės vietoje, kad iki nuotekų ištekėjimo liktų maždaug 1 val., sieros vandenilio oksidacijai reikia mažiausiai 3 dalių oksidatoriaus vienai daliai sieros vandenilio.
Taip atsitinka dėl to, kad sieros vandenilis oksiduojasi labai greitai ir jo dalis suskyla dėl įvairių reakcijų su organika bei dėl atsiskiedimo nuotekose.
Kai nuotekų magistralė yra ilga, pvz., nuotekos teka kelias valandas ir neįmanoma dozuoti iš siurblinės, oksidatorius negali pasiekti magistralės pabaigos nesuiręs.
Tuo atveju reikalingos didesnės SANOSIL SUPER 25 dozės.
 
Vis dėlto nustatyta, kad šiuo atveju SANOSIL SUPER 25 dozė yra žymiai mažesnė, nei naudojant dujinį deguonį, kaip alternatyvų metodą sieros vandenilio susidarymo prevencijai.
Manoma, kad to priežastimi yra didesnis oksidanto atsparumas mikroorganizmų poveikiui ir silpnas baktericidinis efektas sulfatą redukuojančioms bakterijoms.
Dėl šios priežasties, esant ilgoms magistralėms, SANOSIL SUPER 25 poreikis mažės tuo atveju, jeigu oksidatoriaus įterpimo vieta bus arčiau nuotekų išleidimo vietos.
Oksidatoriaus įterpimo vietos įrengimas viduryje magistralės paprastai susijęs su papildomomis kapitalinėmis išlaidomis, nei oksidatorių įterpiant į nuotekas siurblinėje.
Tiesioginė sieros vandenilio oksidacija naudojant SANOSIL SUPER 25 yra palyginti greita, dažniausiai trunka nuo 15 iki 60 min., bet tai priklauso nuo nuotekų struktūros.
Reakcijos katalizatoriumi tarnauja mažos metalų dozės, pvz.: 1-2 mg/l geležies ir kai kurie enzimai, dėl ko oksidatoriaus įterpimo vietą galima parinkti labai arti magistralės galo.
Sulfidų apdorojimas nuotekų dumble yra panašus į tą, kuris naudojamas apdoroti nuotekoms.
Dėl didesnio organikos turinio, esančio dumble, septiko sąlygos čia gali susidaryti žymiai greičiau.
Maksimalus sulfido lygis yra apibrėžtas pradinio sulfato lygio, bet jeigu yra kontaktas su jūros vandeniu, tai kolektoriuose jis gali pasiekti kelis šimtus mg/l.
Vanduo su SANOSIL SUPER 25 likučiais gali būti grąžinamas atgal į nuotekų valyklą be žalos technologinėms procedūroms.
Efektyviam dumblo apdorojimui praktiškai reikia nuo 4 iki 5 dalių SANOSIL SUPER 25 vienai daliai sulfido.

SANOSI SUPER 25 NAUDOJIMAS
Norint naudoti SANOSIL SUPER 25 nuotekų magistralėse reikalinga:
1. Nustatyti pagrindinius parametrus
 Magistralės parametrus, vidutinį nuotekų kiekį, dienos debetą, siurblio debetą.
2. Nustatyti sieros vandenilio prieš pradedant naudoti Sanosil
Bet kuriuo atveju turi būti nustatyti sulfido lygiai išleidimo taške nenaudojant nuotekų  valymo 24 valandų periodu, pradedant matuoti įvairiais pradiniais momentais paros laikotarpyje.
Šiai analizei atlikti SANOSIL LTD rekomenduoja gerai žinomą „Mėlynojo metileno“ metodą.
Kai yra negalimas tiesioginio matavimo metodas, rekomenduojamas matematinis metodas, kurį sukūrė Pomeroy ir patobulino Vandens tyrimų Centras.
 Cs = Kc.t.Lo X(1  +  0.004 d)/dX1.07X(T-20)      
Kur:  Cs – sulfido koncentracija (mg/l)
Ks – konstanta = 0.000575, kai t nuo 0 iki 10 min.
Kc – konstanta = 0.00115, kai t nuo 10 - 60 min.
Kc – konstanta = 0.00152, kai t nuo 60 - 300 min.
Lo – nuotekų COD mg/l
t - trukmė (min.)
d – magistralės diametras (cm)
T – vidutinė temperatūra (°C) 
 
3.  Reikalingos SANOSIL SUPER 25 dozės nustatymas
Žinant sulfido kiekį, SANOSIL SUPER 25 poreikis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę:

SANOSIL SUPER 25 mg/l = 2.25 Cs + (0.5 to 1.0) nS
 
 Kur: Cs - sulfido lygis oksidatoriaus dozavimo taške mg/l.
n – nuotekų buvimo laikas vamzdyne po SANOSIL SUPER 25 oksidatoriaus įterpimo SANOSIL SUPER 25, val.
S – papildomai susiformavęs sulfido kiekis, atsiradęs žemiau oksidatoriaus įterpimo vietos, mg/l.

DOZAVIMO ĮRENGINIAI
Nusprendus sulfido kontrolei naudoti SANOSIL SUPER 25, turi būti įrengta dozavimo vieta ir sumontuotas dozavimo įrenginys.
Yra du būdai naudoti SANOSIL SUPER 25:
  • Nuolatos įterpiant oksidatorių per surenkamuosius šulinius;
  • Dozuojant iš siurblinės tiesiog į magistralę ir taip užtikrinant gerą nuotekų ir oksidatoriaus susimaišymą. 
Šie būdai parodyti 1 schemoje.
Antrasis metodas yra pranašesnis tuo, kad pasiekiama geresnė oksidatoriaus dozavimo kontrolė, kadangi SANOSIL SUPER 25 įterpimo dozę galima susieti su nuotekų kiekiu.
Naudojant pirmąjį būdą ir įterpiant oksidatorių per surenkamuosius šulinius gaunama nepastovi oksidatoriaus koncentracija nuotekose, nes nuotekų debetas atskiru paros metu gana žymiai svyruoja ir todėl SANOSIL SUPER 25 sunaudojama žymiai daugiau.
Toks metodas rekomenduojamas naudoti tik išimtinais atvejais. Mažuose įrengimuose oksidatorius gali būti dozuojamas iš 60 litrų talpos, į kurią SANOSIL SUPER 25 tiekiamas iš nedidelio apie 1 m³ rezervuaro, kuris užpildomas tam tikru periodu iš mažesnių talpų.

AKTYVUSIS DUMBLAS. DUMBLO APIMTIES MAŽINIMAS
Padidėjusios dumblo apimties fenomenas žinomas aktyviojo dumblo procesuose.
Dažniausiai tai įvyksta dėl purių filamentinių (siūlinių) bakterijų kolonijų atsiradimo, kurios gerai nenusėda antrinėje stadijoje.
Pirmasis apimties padidėjimo požymis dažniausiai pastebimas didėjant nuosėdų kiekiui tėkmės gale.
Sekantis požymis – maža nuosėdų koncentracija recirkuliuojančio dumblo srovėje.
Šios problemos sprendimui naudojami koguliantai ir flokuliantai, bet jie tik reguliuoja padėtį, nepašalindami siūlinių bakterijų kolonijų.
SANOSIL SUPER 25 kai  kuriais atvejais suteikia galimybę paprastai ir lengvai išspręsti šią problemą.
Sėkmė lydi tada, kai yra tokių siūlinių bakterijų kolonijos kaip leucothrix, thiothrix ir sphaerotilus natans.
Siūlinės bakterijos dažniausiai nebūna tik vieno tipo, bet dažniausiai pasitaiko 6-8 tipų kolonijos.
Todėl nėra galimybės iš anksto tiksliai numatyti, kada SANOSIL SUPER 25 panaudojimas bus sėkmingas.
Jeigu vyrauja bakterijų tipai, kuriuos gerai eliminuoja SANOSIL SUPER 25 galima tikėti ir gero rezultato.
Bet kuriuo atveju, reikia įvertinti SANOSIL SUPER 25 efektą pilna apimtimi. Reikia pastebėti, kad SANOSIL SUPER 25 priedas aktyviajame dumble nesukelia jokio pavojaus tokioms bakterijoms kaip zoogleal.
SANOSIL SUPER 25 tik pagerina aktyviojo dumblo veikimą, nesutrikdydamas pagrindinių jo funkcijų.
Mažinant dumblo apimties padidėjimą su SANOSIL SUPER 25 būtina nustatyti:
  •   Identifikuoti bakterijų tipus;
  •   Įvesti SANOSIL SUPER 25 į perdirbto dumblo srovę.
Tai reikalinga, kad būtų galima efektyviai nustatyti SANOSIL SUPER 25 dozę. SANOSIL SUPER 25 efektyviausia naudoti nuo 30 iki 200 mg/l, priklausomai nuo nuotekų kiekio.
Efektyvesniam darbui į  aeracijos tanką galima įterpti apie 70 mg/l SANOSIL SUPER 25 dozę;
SANOSIL SUPER 25 poveikis gali būti stebimas 2 būdais:
  • Nustatant santykį tarp sumaišyto dumblo apimties ir dumblo apimties ;
  • Periodiškai mikroskopu tiriant bakterijų kolonijas, stebint ar yra siūlinių bakterijų.
Nadojant SANOSIL SUPER 25 galima pasiekti efektą per kelias dienas, kas pasiekiama daugelio bandymų atvejais.
Po to, kai siūlinių bakterijų neberandama SANOSIL SUPER 25 naudojimas sustabdomas.
Nustatyta, kad panaudojus SANOSIL SUPER 25, siūlinės bakterijos nebepasireiškia keletą savaičių ar mėnesių.
DEGUONIES TIEKIMAS
Dažniausiai naudojamas metodas, siekiant padidinti biologinės oksidacijos galimybes, tame tarpe ir aktyviojo dumblo, yra papildomas aprūpinimas deguonimi.
Kai kuriais atvejais labiau apsimoka naudoti SANOSIL SUPER 25.
SANOSIL SUPER 25 kartu su oro padavimu efektyviai padidina aktyviojo dumblo galimybes ir reguliuoja nitrifikacijos procesą.
DENITRIFIKACIJOS PREVENCIJA
Nuotekose dažnai susiduriama su tokiu reiškiniu, kai gera nitrifikacija aktyviojo dumblo tankuose priveda prie to, kad atsiradęs deguonies trūkumas antriniame tanke sukelia šioje vietoje denitrifikaciją.
To pasėkoje atsiradę azoto burbulai susijungia du dumblo dalelėmis ir priverčia jas plaukioti vis didėjančia apimtimi finaliniame sraute.
Ši denitrifikacija gali būti sustabdyta naudojant 7 - 15 mg/l SANOSIL SUPER 25 Ag kaip deguonies šaltinį nitratams antriniame nusėsdinimo tanke.
 
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

 

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil  Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai