Sanosil programa pavojingais patogenais užkrėstų nuotėkų dezinfekcijai

Sanosil programa pavojingais patogenais užkrėstų nuotėkų dezinfekcijai
Kai kuriose pramonės įmonėse, sveikatos apsaugos, medicinos, veterinarijos  gydyklose, laboratorijose ir kituose objektuose susidaro pavojingais patogenais užkrėstos nuotėkos, per kurias į aplinką gali pasklisti pavojingų  žmonėms, gyvūnams ir augalams ligų sukėlėjai.
Tokias nuotėkas būtina neutralizuoti. 
Neutralizavimą galima atlikti dviem būdais - sterilizuojant ir dezinfekuojant.
Tais atvejais, kai nuotėkų sterilizacija nėra būtina, naudojami biocidai, kurie nuotėkas išdezinfekavus, pilnai degraduoja ir tolesnio pavojaus aplinkai nebekelia.
Vienas iš nebrangių ir lengvai įgyvendinamų būdų - patogenų neutralizavimas "Sanosil Super 25"  biocido pagalba.
Keletas tokių įrenginių Lietuvoje jau įrengta arba šiuo metu projektuojama.
Mūsų specialistai pagal klientų užsakymą sukonstruojame, pagaminame ir įrengiame pavojingais patogenais užterštų nuotėkų dezinfekavimo įrenginius, kuriuose nuotėkos tinkamai apdorojamos autorizuotais biocidais ir patogenų kolonijų skaičius sumažinamas iki nepavojingo lygio.
Ši sistema patogi tuo, kad, reikalui esant, dezinfekcinės medžiagos kiekį galima reguliuoti, o pavojingas nuotėkas galima atskiroje talpoje užlaikyti reikiamą laiko tarpą iki jos bus pakankamai išdezinfekuotos.
Sistema suprojektuojama ir įrengiama taip, kad, reikalui esant vienos darbo dienos nuotėkos iš pradžių būtų surenkamos į atskirą talpą, į kurią kartu automatiškai dozuojama ir dezinfekcinė medžiaga.
Darbo dienos pabaigoje šios nuotėkos būtų perpumpuojamos į antrąją rezervinę talpą, kur jas būtų galima laikyti parą, reikalui esant, sulaikyti, papildomai dezinfekuoti ar sterilizuoti ir tik tinkamai sutvarkius, išleisti į miesto tinklus.
Tokią nuotėkų dezinfekavimo įrenginių sistemą sudaro:
 1.        Dvi talpos;
 2.        Nuotėkų kiekio matuoklis;
 3.        Impulsinis išleidžiamo vandens skaitiklis;
 4.        Nuotėkų srauto skirstytuvas;
 5.        Srauto skirstytuvo pavara;
 6.        Nuotėkų perpumpavimo siurbliai;
 7.        Sujungimai, plieno armatūra ir kt.;
 8.        Dezinfekcinės medžiagos dozatorius;
 9.        Įrenginių valdymo spinta;
 10.        Įrenginių valdymo automatika.
Tokia sistema veikia visiškai automatiškai ir dozuoja biocidą iš anksto suprogramavus jo įterpimo kiekį nuotėkų m3.
Dezinfekcinės medžiagos dozatorius  monitoriaus ekrane parodo, koks dezinfekcinės medžiagos kiekis įterpiamas į nuotėkas.
Reikalui esant, biocido koncentraciją galima didinti, ar mažinti, dozatorių įjungti ir išjungti.
Dozatorių išjungus, o po kurio nors laiko vėl įjungus, kompiuterio atmintyje išsaugojus visus reikalingus parametrus, nebereikia iš naujo suderinti ir nustatyti biocido įterpimo dozės.
Tokios sistemos įrengimą tikslinga projektuoti tik po detalių konsultacijų, įvertinus esamą nuotėkų sistemos būklę ir nuotėkų sudėtį.
 
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai