Sanosil pramonių nuotekų valymui

Sanosil pramonių nuotekų valymui su SANOSIL SUPER 25 Ag

 
Biologinės oksidacijos procesai yra labai išvystyti, ypač tai galima pasakyti apie komunalinių nuotekų valymą.
Tačiau didelė dalis pramoninių nuotekų negali būti biologiškai degraduojančiomis, kadangi turi savyje toksinių medžiagų, kurios naikina bakterijas, dalyvaujančias biodegradacijos procese.
Šiais atvejais reikia ieškoti cheminės oksidacijos būdų, kurių pagalba būtų galima tinkamai ir nekenkiant gamtai išvalyti nuotekas. Šiam tikslui galima naudoti oksidatorių SANOSIL SUPER 25.
SIEROS JUNGINIŲ OKSIDACIJA
Nuotekose esančių sulfidų oksidacija gali būti atliekama naudojant Sanosil Super 25, tai gerai žinoma reakcija:
H2S + H2O2 → S + 2H2O
ir   S=+ 4H2O2 → SO4=+ 4H2O
Aukščiau paminėtoje reakcijoje su SANOSIL SUPER 25 prie neutralaus pH, atsiranda siera ir prie šarminio pH gaunasi sulfatas. Tirštos pramoninės atliekos talpinamos sąvartynuose jau labai seniai. 
ODŲ PERDIRBIMAS
Odų perdirbimo pramonės nuotekos turi savyje didelį kiekį sulfido.
Oksidatoriaus naudojimas, kartu su katalizatoriumi gali žymiai sumažinti sulfido koncentracijos.
SANOSIL SUPER 25 gali būti naudojamas kaip finalinė nuotekų valymo priemonė, arba kaip priemonė, norint pasiekti  nuotekų reikiamo standarto lygio.  
CELOFANO GAMYBA
Sulfido turinčios nuotekos susidaro ir celofano gamybos ksantato procese.
Čia galima sulfidą plovimo procese oksiduoti 3 mol SANOSIL SUPER 25 vienai daliai sulfido, kad sumažinti koncentraciją nuo 42 mg/l iki mažiau nei 0.1 mg/l per tris valandas.
 NAFTOS PERDIBIMAS
 
Sulfito reakcija su SANOSIL SUPER 25 yra staigi neutralioje terpėje ir žymiai lėtesnė šarminėje terpėje, šios reakcijos meru susidaro sulfatas: SO3= + H2O2  → SO4=+ H2O
Nuotekos su sulfidu ir sulfitu atsiranda naftos perdirbimo procese plaunant ir naudojant aktyviąją žemę naftos produktų šviesinimui. Nuotekos, kurių pH 9 turėjo savyje 74 mg/l sulfido ir 940 mg/l sulfito. SANOSIL SUPER 25 panaudojimas įgalino pašalinti 95% sulfido ir  80% sulfito per 2 valandas.  
PILSTYMO ĮMONĖS
Sulfito turinčios nuotekos susidaro ir pilstymo vyno ir gaiviųjų gėrimų pramonėje.
Nustatyta, kad SANOSIL SUPER 25  panaudojimas net tik  įgalino pašalinti SO2 iš nuotekų,  bet ir lengviau įgalino nuplauti bei pašalinti nuotekų spalvingumą.
CHEMIJOS PRAMONĖ
Merkaptai susidaro naftos perdirbimo ir kituose procesuose. Jie reaguoja su SANOSIL SUPER 25, bet esant aplinkos temperatūrai reakcija gali vykti lėtai ir todėl reikalinga geležis kaip katalizatorius.
FENOLO JUNGINIŲ OKSIDACIJA
Nuotekos su fenolo gali susidaryti kokso krosnyse, naftos perdirbimo gamyklose, akmens anglies deguto, destiliavimo ir kituose cheminiuose procesuose. Fenolas toksiškas vandens gyvūnams ir negalima leisti jo patekimo į vandenį. SANOSIL SUPER 25 gali būti naudojamas kartu su mažos koncentracijos dvivalente geležimi, kad suformuoti hidroksilo radikalus. Pilna reakcija yra sudėtinga, bet galų gale susidaro - dvibazė rūgštis ir angliarūgštė kaip fenolo skilimo produktai.
CIANIDŲ OKSIDACIJA
Griežti draudimai nustatyti nuotekoms su cianidais - 0.1 mg/l CN į vandenį, nors kolektoriuose leidžiama kiek didesnė koncentracija. Sanosil reakcija su cianidais sukuria cianatą:
CN- + H2O2 → CNO- + H2O
Cianatas suskyla į:
CNO- + 2 H2O → HCO3- + NH3
CHEMIJOS PRAMONĖ
Akrilonitrilo, metilo metakrilato ir adiponitrilo gamybose atsiranda cianidas. SANOSIL SUPER 25 ypač tinka nitrilo and cyanohdrinų oksidacijai:
OH- R.CN + 2H2O2     →   R.CONH2 + O2 + H2O,       ir
R.CH(OH)CN + 2H2O   →  2RCH(OH) CONH2 + O2 + H2O
Reakcija greita šarminėje terpėje  ir aukštesnėje temperatūroje.
Amidai hidrolizuojasi taip:               
RCONH2 + H2O →RCOOH + NH3
Reakcija vyksta greitai šarminėje aplinkoje.
CHLORO JUNGINIŲ OKSIDACIJA
Chloravimas – plačiai taikomo dezinfekcijos praktikoje ir geriamo ir techninio vandens dezinfekcijai, kad sunaikinti bakterijas  ir biologinius darinius vandens apytakos sistemose.
Sieros dioksidas dažniausiai naudojamas dechloravimui, kad neleisti chloro patekimo  į paskirstymo sistemą, prie tam tikrų sąlygų galima naudoti SANOSIL SUPER 25:
Cl2 + H2O2 →O2 + 2HCl
SANOSIL SUPER 25 reaguoja su visomis laisvo chloro formomis, pvz.: Cl2, HOCl ir OCl- bet reakcijos lygis priklauso nuo visos eilės sąlygų, pirmoje eilėje nuo pH.
Kai chloras ir hipochloro rūgštis reaguoja lėtai, hipochloritas reaguoja labai greitai.
Toks dechloravimas su SANOSIL SUPER 25 turi vykti prie pH 8, kur OC1 yra dominuojanti forma laisvo chloro.
DAŽIKLIŲ OKSIDACIJA
Dažiklių buvimas nuotekose gali būti sunkai pašalinamas, ypač kai jų kiekis nuotekose negali būti didelis. Toks taršos tipas labai gerai matomas ir jį sunku nuslėpti. Problema tame kad dalis tekstilės pramonėje naudojamų dažiklių nekliudomai prasiskverbia pro biologinius valymo įrengimus ir reikalauja trečio valymo laipsnio. Tokiais atvejais SANOSIL SUPER 25 panaudojimo pranašumas yra neabejotinas
Yra daug atvejų kai SANOSIL SUPER 25 panaudojimas labai palengvina nuotekų valymą. Tai yra palyginti nebrangus būdas, kuri mažina taršą ir nepadidina pavojaus aplinkai.
Biocidinius produktus naudokite saugiai.
Paruošto darbui tirpalo galite įsigyti mūsų e-parduotuvėje.
Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas, naikina pavojingus patogenus. Paviršių ir patalpų dezinfekcija atliekama valant, plaunant ir purškiant šaltą rūką. Dezinfekcijai naudojami įvairūs šalto rūko generatoriai, kurias taip pat aprūpiname klientus.

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil  Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai