Sanosil dezinfekcijos programa aušinimo bokštams (aušintuvėms)

Sanosil dezinfekcijos programa aušinimo bokštams (aušintuvėms)
Svarbūs kriterijai biocidams aušinimo bokštuose (aušintuvėse)
Reikalavimai: mikrobicidinis efektyvumas
 • Aušinimo bokštuose (aušintuvėse) cirkuliuojančio vandens dezinfekcijai naudojamas biocidas privalo turėti tokias savybes ir privalumus:
 • Biocidas cirkuliaciniame vandenyje turi eliminuoti visus patogenus (tokius kaip Legionella, Pseudomonas, E.colli ir daugelį kitų).
 • Biocidas privalo veikti ilgai ir neleisti užkratui atsinaujinti.
 • Biocidas privalo efektyviai elminuoti taip vadinamas siūlų pavidalo ir sulfatus redukuojančias bakterijas, kas neleisti atsirasti korozijai, biologinėms nuosėdoms ir apnašoms ant vamzdynų vidinių paviršių.
 • Biocidas turi efektyviai elminuoti biologines plėveles.
 • Biocidas privalo būti saugus, nepavojingas aplinkai, gyvūnams, žmonėms, neturėti kancerogeninio ir mutageninio efekto, praktiškai 100% biologiškai degraduoti.
 • Biocido naudojimas turi būti patvirtintas kompetetingų institucijų.
Kadangi Sanosil Super 25 Ag neleidžia susidaryti mikroorganizmų nuosėdoms ant kondensatoriaus, padidėja aušinimo bokštų (aušintuvių) darbo efektyvumas.
Didelės ir mažos jėgainės padidina savo darbo efektyvumą ir sutaupo daug lėšų per metus.
Kondensatorių paviršius turi būti reguliariai valomas. Tai numatyta įrengimų priežiūros reglamente.
Pagrindinis uždavinys – išlaidos turi būti kaip galima mažesnės.Organinių ir neorganinių nuosėdų pašalinimas nuo kondensatoriaus paviršiaus gali kainuoti kelis šimtus tūkstančių eurų per metus.
Kondensatorių valymas reikalauja ne tik papildomo personalo, bet ir papildomo laiko sąnaudų.
Sanosil Super 25 pašalina  nuosėdas, atsirandančias dėl mikroorganizmų, organinių ir neorganinių medžiagų veiklos, dėl ko sumažėja kondensatorių valymo išlaidas.
Pavyzdys žemiau: jėgainė Vokietijoje su 5 kondensatoriais. Nuotraukos padarytos kasmetinės inspekcijos metu, prieš pradedant valymą.
Vidutinės valymo išlaidos nenaudojant Sanosil Super 25 sudaro apytikriai 50 000 EUR per metus kiekvienam kondensatoriui.
Panaudojus Sanosil Super 25, šios išlaidos sumažėjo beveik per pusę.
 • Sanosil Super 25 Ag efektyvus prieš:
 • Bakteriofagus
 • Virusus
 • Sporas formuojančius organizmus
 • Mieles
 • Pelėsius
 • Siūlines bakterijas
 • Sulfatus redukuojančias bakterijas
 • Gram pozityvias bakterijas
 • Gram negatyvias bakterijas 
Cirkuliuojančio vandens dezinfekcijai aušinimo bokštuose (aušintuvėse) naudojamas biocidas privalo turėti tokias savybes ir pranašumus:
 • Biocidas turi neteršti aplinkos ir būti 100% biologiškai degraduojantis;
 • Biocidas negali padidinti AOX.
 • Pastaba: specialiai aušinimo įrenginiams naudojami biocidai chloro pagrindu didina pavojingų medžiagų (AOX) išmetimą į aplinką.
 • Sanosil Super 25 Ag neturi jokių medžiagų,  formuojančių AOX. Todėl  AOX išmetimas nedidėja, kai Sanosil Super 25 yra aušinamame vandenyje:
 • Pavyzdys: AOX išmetimas iš aušinimo bokštų Šveicarijoje: AOX lygis naudojant natrio hipochloritą
AOX lygis
AOX µ/l
Žalias vanduo
23
Pirminis ciklas, prieš įterpiant NaOCl
73
Pirminis ciklas, 1 val. po NaOCl įvedimo
151
Pirminis ciklas, 4 val. po NaOCl įvedimo
122
Pavyzdys: AOX išmetimas iš aušinimo bokštų Šveicarijoje: AOX lygis naudojant Sanosil Super 25Ag
AOX lygis
AOX µ/l
Žalias vanduo
5
Pirminis ciklas, prieš panaudojant Sanosil Super 25
16
Pirminis ciklas, po Sanosil Super 25 panaudojimo
16
 
Šilumos apykaita kondensatoriuje – labai svarbus aušinimo bokštų (aušintuvių) darbo efektyvumo aspektas:
Švarus kondensatoriaus paviršius, nuosėdų ir apnašų nebuvimas užtikrina aukštesnį šilumos apykaitos lygį, dėl ko:
a) generatoriuose pagaminama daugiau energijos;
b) aušinimo įrenginiuose sumažėja energijos sunaudojimas.
 
Aušinimo bokštų (aušintuvių) cirkuliacinio vandens dezinfekcijai naudojamas biocidas neturi turėti jokio korozijos poveikio, arba jis turi būti labai mažas.
Šios priemonės turi būti panaudotos, kad išvengti korozijos:
 
Biocidas gali turėti tik labai silpną korozijos poveikį. Pastaba : dauguma biocidų neatitinka šių reikalavimų.
 • Paviršiai, kurie kontaktuoja su aušinamu vandeniu, turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų.
 • Naujiems įrengimams tai įmanoma (esant didelėms išlaidoms).
 • Esamiems įrengimams tokios išlaidos labai didelės.
 • Paviršiai, kurie kontaktuoja su aušinamu vandeniu, gali būti padengti korozijai atsparios medžiagos sluoksniu.
 • Tai sumažina šilumos apykaitos lygį, o tai reiškia, kad aušinimo įrenginių veikimo efektyvumas taip pat sumažėja.
 • Koroziją stabdančių chemikalų pridedama į aušinamą vandenį.
 • Tai plačiai taikomas metodas.
 • Tačiau tai susiję su didesnėmis išlaidomis medžiagoms ir papildoma aplinkos tarša. Sanosil Super 25 Ag sukelia labai silpną korozijos efektą.
 • Todėl nereikalingos korozijos išvengimo priemonės. J
 • Jeigu tokių priemonių reikia atskiriems gaminiams, jos gali būti atliekamos po to, kai nustatytas šių gaminių suderinamumas su Sanosil.
Nedidelės investicijos įrengimams, skirtiems Sanosil Super 25 Ag:
 • Mažos įrengimų montavimo išlaidos:
 • Reikalinga tik keletas įrengimų: Sanosil Super 25Ag laikymo rezervuaras (pakankamas, kad galima būtų 3-6 mėn. saugoti Sanosil Super 25 atsargas); dozavimo siurblys smūginei dozei, dozavimo siurblys nuolatiniam  dozavimui, o taip pat vamzdynai ir vamzdžiai.
Nereikia sudėtingų kontrolės prietaisų:
 • Reikalingas Sanosil Super 25 koncentracijos indikatorius, o taip pat funkcinis daviklis abiems siurbliams.
 • Daugiau nereikia jokių papildomų reguliavimo ir kontrolės prietaisų. Nereikalingas pastovus Sanosil Super 25 lygio cirkuliuojančiame vandenyje matavimas.
 • Sanosil Super 25 dozavimas priklauso nuo sezono. Jis atliekamas vadovaujantis rekomendacijomis ir patirtimi.
Temperatūrinis stabilumas
 • Sanosil Super 25 gali būti naudojamas esant temperatūrai nuo 00 iki 950C. Efektyvumas didėja didėjant darbo temperatūrai. Sanosilefektyvus ir skysčiuose su organika.
pH neutralumas
 • Sanosil Super 25 nekeičia apdorojamo vandens pH.
 • Sanosil Super 25 gali būti naudojamas aušinimo bokštuose (aušintuvėse) esant pH lygiui nuo 2 iki 9.
 • Didžiausias baktericidinis efektas pasiekiamas kai pH = 7.
Suderinamumas su kitais chemikalais, esančiais aušinamame vandenyje
 • Patirtis rodo, kad 99 % atvejų Sanosil Super 25 suderinamas su kitais chemikalais, esančiais cirkuliaciniame vandenyje.
 • Prašome kreiptis į mus cheminių medžiagų suderinamumo klausimais (su korozijos inhibitoriais, kietumo stabilizatoriais, chemikalais, reguliuojančias pH lygį, chelatiniais agentais ir kt. naudojamomis medžiagomis).
Nutekamųjų vandenų tarša
 • Skilimo produktai - vanduo ir deguonis (2H20 = 2H2O + O2).
Kvapas ir skonis
 • Nustatytos koncentracijos Sanosil Super 25 neturi kvapo ir skonio.
Mikrobiologinio užkrėtimo atsinaujinimas
 • Sanosil Super 25 labai efektyvus prieš mikroorganizmų užkrato atsinaujinimą.
Matavimas ir reguliavimas
 • Sanosil Super 25  koncentracija gali būti nustatyta šiais metodais:
 • Sanosil matavimo juostelėmis 0-100 mg/l (ppm)
 • Sanosil rankiniais matavimo prietaisais 0-200 mg/l(ppm)
 • Sanosil pilnai automatizuotais matavimo ir reguliavimo prietaisais 0-100 mg/l(ppm)

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai