Sanodil dezinfekcijos programa kulinarijos ir maisto paruošimo cechuose

Sanosil dezinfekcijos programa kulinarijos ir maisto paruošimo cechuose
 
Visos dezinfekcijos procedūros turi būti atliekamos laikantis nacionalinių normatyvų, numatytų įstatyminiuose ir poįstatyminiuose aktuose, reikalavimuose bei instrukcijose.
VALYMAS IR DEZINFEKCIJA
Valymas ir dezinfekcija – dvi procedūros, kurios papildo viena kitą.
Labai svarbu iki dezinfekcijos pašalinti purvą ir liekanas medžiagų, kurios gali trukdyti antibakteriniam SANOSIL SUPER 25 dezinfekcijos poveikiui.
Po valymo naudojamas SANOSIL SUPER 25 Ag, nes valomoje srityje vis dar liks mikroorganizmų, kadangi fizinis valymo procesas nepašalina visų mikroorganizmų.
VALYMO IR DEZINFEKAVIMO PRAKTIKA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 • Personalas, atliekantis valymo ir higienos darbus, privalo laikytis žemiau išvardintų higienos reikalavimų;
 • Visus personalo asmeninius daiktus reikia laikyti (maistą, rūbus ir kt.) laikyti švarioje vietoje, atitinkamose spintose ar spintelėse, visada švarius;
 • Darbo metu darbo įrankiai turi būti keletą kartų plaunami, dezinfekuojami naudojant SANOSIL SUPER 25 Ag ir laikomi švariuose konteineriuose taip, kad nebūtų kontakto su grindimis, rūbais ir spintelėmis, maišais;
 • Jokie gaminiai neturi liesti paviršių, kurie nedezinfekuoti SANOSIL SUPER 25 Ag;
 • Rankų, darbo įrankių valymui, sausinimui naudojami tik švarūs rankšluosčiai;
 • Gamybos patalpose ir zonose dėvimi tiktai švarūs rūbai;
 • Plaukai surišami ir uždengiami taip, kad jie negalėtų užteršti gamybos ir gaminių;
 • Prijuostės, kombinezonai, pirštinės ir kiti darbo rūbai turi būti nusiimami prieš einant į tualetą;
 • Paliekant tualeto patalpas, purškiama SANOSIL priemone visada plaunamos ir dezinfekuojamos rankos.
HIGIENOS PROCEDŪROS
 • Prieš pradedant naudoti SANOSIL® dezinfekcijos priemones ir įrengimus, personalas būtinai supažindinamas su dezinfekcijos priemonių, atitinkamų įrankių ir įrengimų naudojimo sąlygomis ir tvarka, o taip pat su saugos priemonėmis, kurių reikia laikytis dirbant su SANOSIL® gaminiais ir dezinfekantais;
 • Atliekant instruktažus, personalui pateikiama būtina informacija, o taip pat supažindinama su esamais ar naujais darbo metodais.
 • Turi būti pedantiškai ir labai tiksliai laikomasi atsargumo priemonių  naudojant atskiestą ar neskiestą SANOSIL.
 • Didelis dėmesys turi būti kreipiamas apsauginių akinių ir atitinkamų kvėpavimo kaukių naudojimui.
 • Žemiau bus pateikiami valymo ir dezinfekavimo procedūrų pavydžiai, kurių būtina laikytis skirtingose gamybos vietose.
Gamybos procesas
Reguliarumas:                      Kasdien
Procedūros:
 • Visi stambesni kaulų, mėsos ir riebalų gabalai surenkami ir patalpinti į  konteinerius;
 • Plastiku uždengiami visi elektros  pavojaus šaltiniai;
 • 55°C temperatūros vandeniu preliminariai išplaunamos visos purvinos vietos;
 • Visi paviršiai išpurškiami atskiestu plovikliu, naudojant 55°C temperatūros vandenį ir stacionarią ar mobilią aukšto slėgio įrangą;
 • 20 minučių valiklis nuplaunamas 55°C temperatūros vandeniu;
 • TURBOFOGGER arba TURBOMAT  prietaisais ant visų paviršių išpurškiamas 5 % SANOSIL SUPER 25  Ag tirpalas;
 • Panaudojus SANOSIL, kitas paviršių nuplovimas nereikalingas.
Gamybos zonos
Reguliarumas:                      Kasdien
Procedūros:
 • Darbo įrankiai ir įrenginiai išardomi ir padedami ant stalo kiekviena dalis atskirai;
 • Visi mėsos  gabaliukai  surenkami ir sudedami į konteinerius;
 • Plastiku uždengiami visi elektros  pavojaus šaltiniai;
 • Visi purvini paviršiai preliminariai nuplaunami 55°C temperatūros vandeniu, visada pradedant nuo įrengimų viršaus;
 • Nuplaunamas ir pašalinamas purvas. Naudojant stacionarius ar mobilius aukšto slėgio įrenginius ir 55°C temperatūros vandenį, ant visų paviršių išpurškiamas ploviklis;
 • Po 5-20 minučių viskas nuplaunama 55°C temperatūros vandeniu;
 • Nuimamos nuoketų kanalų grotos, viskas išplaunama, išvaloma ir gražinama į vietą;
 • TURBOFOGGER arba TURBOMAT  pagalba ant visų paviršių išpurškiamas 2-5 % SANOSIL SUPER 25 Ag  tirpalas;
 • Panaudojus SANOSIL SUPER 25, paviršių nuplovimas nereikalingas;
 • Vengti užkrato patekimo pagrindinės gamybos metu.
Pakavimas
Reguliarumas:                      Kasdien
Procedūros :
 •  Darbo įrankiai išardomi ir padedami ant stalo kiekviena dalis atskirai;
 •  Pakavimo mašinų varikliai, skalės, kontrolės įrenginiai ir kitos būtinos vietos padengiamos plastiku;
 • Visi purvini paviršiai preliminariai nuplaunami 55°C temperatūros vandeniu, siekiant pašalinti ir ištirpdyti stambius nešvarumus. Plovimui naudojamos plovimo žarnos.
 • Nuplovus ir pašalinus stambų purvą, stacionarių ar mobilių aukšto slėgio įrenginių pagalba ant visų paviršių išpurškiamas ploviklis, naudojamo vandens temperatūra  55°C,
 • Plovikliu nupurškiami visi įrengimai, grindys, sienos, durys;
 • Po 20 minučių  viskas nuplaunama 55°C temperatūros vandeniu;
 • Nuimamos nuotekų kanalų grotos, viskas išplaunama, išvaloma ir gražinama į vietą;
 • TURBOFOGGER arba TURBOMAT  prietaisais ant visų paviršių išpurškiamas 5 % SANOSIL SUPER 25 Ag tirpalas;
 • Panaudojus SANOSIL SUPER, kitas paviršių nuplovimas nereikalingas;
 • Vengti užkrato patekimo pagrindinės gamybos metu.
Sūdymas ir pakavimas
Reguliarumas:                      Kasdien
Procedūros :
 • Visi stambesni nešvarumai surenkami ir patalpinami į šiukšlių konteinerius;
 • Plastiku uždengiami visi elektros  pavojaus šaltiniai;Visi paviršiai ir įrengimai nuplaunami 55°C temperatūros vandeniu;
 • Plovimo priemonė, kurios sudėtyje yra rūgšties, patalpinama į susodinimo tunelį (jeigu toks yra)  ir preliminaraus plovimo eigoje jai leidžiama cirkuliuoti jame apie 30 min.;
 • Prieš naudojant detergentą visose kitose vietose, susodinimo tunelis (jeigu toks yra) praplaunamas vandeniu;
 • Visos didesnės nešvarumų dalys patalpinamos į konteinerius;
 • Su 55°C temperatūros vandeniu panaudojamos putos ar putų pavidalo detergentas;
 • Po 20 min. nuplaunama 55°C temperatūros šiltu vandeniu;
 • Nuimamos nuotekų kanalų grotos. Išvaloma, nuplaunama, viskas gražinama į vietą;
 • TURBOFOGGER arba TURBOMAT  pagalba ant visų paviršių išpurškiamas 5 % SANOSIL SUPER 25 Ag tirpalas.
 • Visada pradedama nuo viršaus;
 • Išdezinfekavus su SANOSIL SUPER 25 Ag, paviršių nuplovimas nereikalingas;
 • Vengiama užteršimo pagrindinio gamybinio proceso metu.
Rūkyklos
Reguliarumas:                      Po kiekvieno ciklo
Procedūros:
 • Visi stambesni nešvarumai surenkami ir patalpinami į šiukšlių konteinerius;
 • Rūkyklose stacionariais ar mobiliais įrengimais naudojamas putojantis detergentas;
 • Aukštas slėgis naudojamas tada, kai putų prasiskverbimo efektas yra nepakankamas;
 • Viskas nuplaunama praėjus 20 – 30 minučių po detergento panaudojimo.
 • Plauti pradedama nuo lubų, sienų, visus nešvarumus nuplaunant į  grindų kanalizacijos sistemas;
 • 2 % SANOSIL - tirpalu nupurškiami visi paviršiai, įskaitant įėjimo zoną (duris, staktas, tambūrus).
 • Šiai procedūrai naudojami TURBOFOGGER ar TURBOMAT įrengimai;
 • Išdezinfekavus su Sanosil, paviršių nuplovimas nereikalingas.
   
  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
   
  Žr .  Vadovą" Kaip dezinfekuoti patalpas":>> Patalpų aerozolinė dezinfekcija
Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Super 25 AG dezinfekantas ir pavojingi patogenai

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Impulsan Special korozijos inhibitorius

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas

Sanosil Super 25 Ag produkto aprašymas. Sanosil Super 25 Ag - universalus dezinfektantas.

Sąrašas patogenų, kuriuos naikina Sanosil Super 25

Sąrašas ištirtų patogenų, kuriuos efektyviai naikina Sanosil Super 25 Ag

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės eliminavimas iš karšto vandens tiekimo sistemų

Legionelės naikinimo vadovas-žingsnis po žingsnio

Legionelės naikinimo pastatų geriamojo vandens sistemose vadovas (žingsnis po žingsnio)

Baseinų vandens dezinfekcija

Baseinų vandens dezinfekcija nenaudojant chloro preparatų

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Sanosil Super 10 AG universalus dezinfekantas pelėsių naikinimui

Vėdinimo kanalų ir šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų vamzdžių dezinfekcija biocidu Sanosil Super 25 AG

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil Super 25 Ag panaudojimas oro ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų dezinfekcijai

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil dezinfekcijos programa paukščių fermoms

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai

Sanosil programa kiaulių ir galvijų fermų dezinfekcijai