Mašinos ir linijos gyvūnų pašarų ir premiksų gamybai

Šiuolaikinės mašinos ir linijos kombinuotųjų pašarų  bei premiksų gamybos linijoms ir gamykloms