KIbirkštims ir sprogimui saugūs hidraulikos skirstytuvai

Hidraulinės sistemos su skysčiais (alyvomis), reikalaujančios maitinimo iš kibirkštims saugių grandinių, skiriasi nuo tipinės hidraulikos, jų žymėjimas prasideda raidė "I".
Skirstytuvai turi inžinerinės apsaugos sertifikatą ATEX, gali būti naudojami kibirkštims saugiose grandinėse:
  • su žyma "ia" arba "ib" naudojamose dujų I sprogimo grupei prijungtose hidraulinėse stotyse, su maksimaliais parametrais Ui = 15 V, Ii = 1,6 A.
Dėl kai kurių tipų įrangos (II grupės prietaisų), maitinimas su apsauga nuo kibirkščių turi turėti ribinę galią Pi, atitinkančią pagal technines charakteristikas.
Skirstytuvai skirti naudoti hidraulinėse sistemose,kurioms reikalingas maitinimas iš nuo kibirkščių apsaugotų grandinių:
  • šachtose ir paviršinėse instaliacijose (sertifikatas I M1 Ex ia I Ma), kuriose yra tikimybė, kad gali kilti pavojus sprogti metanui ir / arba anglies dulkėms;
  • įrenginiuose, dirbančiuose sąlytyje su greitai užsidegančiomis medžiagomis, kaip dujomis, rūku, garu, pagal ATEX normas (II 2G Ex II ir T4 Gb II II arba II 2G Ex ia IIC T6 / T5 Gb sertifikatai)
Plokštiniai kibirkštims saugūs hidraulikos skirstytuvai IWE6

Plokštiniai kibirkštims saugūs hidraulikos skirstytuvai IWE6. Dydis: 6; slėgis iki 31,55 MPa; debetas iki 20 dm3/min.

Dviejų pozicijų kibirkštims saugūs hidraulikos skirstytuvai 2IRED6

Dviejų pozicijų hermetiški patroniniai kibirkštims saugūs hidraulikos skirstytuvai 2IRED6. Dydis: 6; slėgis iki 31,5 MPa; debetas iki 20 dm3/min.

Dviejų pozicijų vienpusiai kibirkštims saugūs hidraulikos skirstytuvai 2IRES

Dviejų pozicijų vienpusiai kibirkštims saugūs hidraulikos skirstytuvai 2IRES . Dydis: 6; slėgis iki 31,5 MPa; debetas iki 20 dm3/min.

3 kelių kibirkštims saugus hidraulinis srauto krypties vožtuvas 3IREH2

3 kelių kibirkštims saugus hidraulinis srauto krypties vožtuvas 3IREH2. Dydis: 6; slėgis iki 31,5 MPa; debetas iki 1,3 dm3/min.

3 kelių kibirkštims saugus hidraulinis srauto krypties vožtuvas 3IREH6

3 kelių kibirkštims saugus hidraulinis srauto krypties vožtuvas 3IREH6. Dydis: 6; slėgis iki 31,5 MPa; debetas iki 20 dm3/min.

Kibirkštims saugus, elektra valdomas proporcinio slėgio hidraulinis vožtuvas IWZCDE4

Kibirkštims saugus, elektra valdomas proporcinio slėgio hidraulinis vožtuvas IWZCDE4. Dydis: 4; slėgis iki 21,0 MPa; debetas iki 3 dm3/min.

Kibirkštims saugus, slėgio sumažinimo hidraulinis vožtuvas IWZP

Kibirkštims saugus, slėgio sumažinimo hidraulinis vožtuvas IWZP. Dydis: 10; slėgis iki 30 MPa; debetas iki 200 dm3/min.