Higienos postai, stotys ir šliuzai, tipas H

Higienos postai, stotys ir šliuzai- įrenginiai, užtikrinantys kontroliuojamą personalo praėjimą į ir iš gamybinių patalpų, rankų ir avalynės plovimą bei dezinfekciją

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551413

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551413

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551404

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551404

H tipo higienos šliuzas su avalynės 55030 ir rankų higienos postu 551414

H tipo higienos šliuzas su avalynės 550303 ir rankų higienos postu 551414

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551405

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir rankų higiena 551405

H tipo šliuzas su avalynės 5503 rankų higienos 551405, 551403,55701 džiovinimo įrenginiais

H tipo higienos šliuzas su avalynės 5503 ir 5513303 ir rankų higiena 551403 ir džiovinimo 552701 įrenginiais

H tipo higienos šliuzas su avalynės 55080 ir rankų higiena 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 55080 ir rankų higienos 551403 įrenginiais

H šliuzas su avalynės 55080 ir rankų higienos 551404 įrenginiais

H šliuzas su avalynės 55080 ir rankų higienos 551404 įrenginiais

H šliuzas su avalynės-550803, rankų higienos-551405 įrenginiais

H šliuzas su avalynės-550803, rankų higienos-551405 įrenginiais

H šoninio išėjimo šliuzas su avalynės-550801P, rankų higienos-551403 įrenginiais

H šliuzas (šoninis išėjimas) su avalynės-550801P, rankų higienos-551403 įrenginiais

H šoninio išėjimo šliuzas su avalynės-550801P, rankų higienos-551404 įrenginiais

H šliuzas (šoninis išėjimas) su avalynės-550801P, rankų higienos-551404 įrenginiais

H šoninio išėjimo šliuzas su avalynės-550803P, rankų higienos-551405 įrenginiais

H šoninio išėjimo šliuzas su avalynės-550803P, rankų higienos-551405 įrenginiais

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551701 ir rankų dezinfekcija 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551701 ir rankų dezinfekcija 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551701 ir rankų plovimu ir dezinfekcija 551404

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551701 ir rankų plovimu ir dezinfekcija 551404

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551703 ir rankų plovimu ir dezinfekcija 551405

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551703 ir rankų plovimu ir dezinfekcija 551405

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551701 plovimu ir  rankų dezinfekcija 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 551701 plovimu ir  rankų dezinfekcija 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 550810 plovimu ir rankų dezinfekcija 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 550810 plovimu ir rankų dezinfekcija 551403

H tipo higienos šliuzas su avalynės 550810 plovimu ir rankų plovimu, dezinfekcija 551404

H tipo higienos šliuzas su avalynės 550810 plovimu ir rankų plovimu, dezinfekcija 551404

H tipo higienos šliuzas su avalynės 550810 plovimu ir rankų plovimu,džiovinimu, dezinfekcija 551405

H tipo higienos šliuzas su avalynės 550810 plovimu ir rankų plovimu, džiovinimu, dezinfekcija 551405